منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
انواع ربع در نجوم قديم ايرانابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه

ا.صفايي از رصدخانه دانشگاه كاشان


چكيده

از آنجا كه علم هيات بيشتر در مورد موقعيت و حركت نسبي اجرام آسماني بحث مي كند. و كمتر به ماهيت و ساختار اين اجرام مي پردازد. لذا از چند هزار سال قبل تاكنون شاهد پيشرفت و تكامل ابزارهايي براي اندازه گيري و تحليل موقعيت ستارگان و سيارات و ديگر اجرام بوده ايم. استرلاب يكي از اين ابزارها است. كه  ساخت انواع ربع در بين ابزارهاي نجومي از روي آن الگوبرداري شده است. ربع ها يا كوادرانت ها  را ازنظر اندازه و كاربرد  مي توان به دو دسته عمده تقسيم نمود. در يك دسته، ربع هاي ثابت و در  دسته دوم ربع هاي قابل حمل قرار مي گيرند. در اين مقاله در ابتدا انواع ربع هاي ثابت همچون ربع جداري (يا لبنه) ، سدس فخري ( كه نوع تغيير شكل يافته ربع جداری است.) ، ذات الربعين (يا دو ربعي) ، ذات السمت و الارتفاع ،  سپس ربع هاي قابل حمل همچون ربع مقنطر ، ربع مجيب ( يا ربع دستور ) ، ربع ساعتي ، ربع آفاقي  بررسي شده ولي از ذكر ابزارهاي ديگري كه از تكامل ربع ها ساخته شده اند، مانند سكستانت و  اكتانت صرف نظر شده است. و در قسمت دوم به چگونگي طراحي و ساخت ابزاري كه توسط نگارنده ساخته شده مي پردازيم. كه تلفيقي از سه ابزار يعني  ربع مقنطر ، ربع مجيب و ربع ساعتي است.


اين مقاله توسط آقاي صفايي كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان