جستجو


منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی
· مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر
· نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
· بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
بازآفرینی و ساخت استرلاب مسطری توسط آقای صفایی
ابزارهاي نجوم قديم    استرلاب مسطری، برگ زرینی دیگر از تاریخ درخشان نجوم ایران زمین
    بازآفرینی، طراحی و ساخت استرلاب مسطری توسط آقای ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان
  


استرلاب مسطری (mestari) از اختراعات ابوسعید سجزی بوده که ابوریحان بیرونی ساختار آن را به اختصار در کتاب "استیعاب الوجوه الممکنه فی صناعه اصطرلاب" شرح داده و در کتاب التفهیم هم بدان اشاره نموده است. این ابزار نجومی دومین ابزاری است که بر اساس نظریه حرکت وضعی زمین طراحی شده بوده است. اما امروزه به جز اشاراتی جسته و گریخته در بعضی از کتابهای قدیمی هیچ نمونه ای از آن برجای نمانده است. استرلاب زورقی نخستین ابزاری است که ابوسعید سجزی در طراحی آن نظریه حرکت وضعی زمین را اعمال می کند و شهرت بیشتری دارد. آقای ایرج صفایی در سال 1388 استرلاب زورقی را بازآفرینی نمود. این بار دست به طراحی و ساخت دومین ابزاری زده است که نشان از رشد دانش نجوم در ایران باستان و ایران قدیم دارد. این دو نمونه استرلاب امروزه در جهان منحصر به فرد هستند.
در استرلابهای معمولی که از نوع مسطح بسیط هستند، چرخش دستگاه مختصات وابسته به ستارگان نسبت به دستگاه مختصات وابسته به ناظر، آسمان را شبیه سازی می کند. در واقع اعتقاد بر سکون زمین و حرکت ستارگان بر گرد زمین است. اما در استرلاب زورقی ستارگان ثابت و افق ناظر دوران می کند. در استرلاب مسطری نیز ستارگان ثابت در نظر گرفته شده و قطعه ای مانند خطکش که در قدیم مسطره گفته می شده است به عنوان افق ناظر دوران می کند. بنابراین سجزی سعی در بیان این نظریه بصورت عملی داشته است و ابوریحان نیز این نظریه را محترم شمرده و از طریق کتابهای خود آن را برای نسلهای بعد به یادگار کذاشته است.
امروزه گرچه اندک دانشمندانی در گوشه و کنار جهان با این عقیده در اخترشناسی ایران باستان آشنا هستند. اما عموم ستارشناسان حتی در ایران با وجود این نظریه در حدود 1000 سال قبل در ایران آگاهی ندارند. لذا باز آفرینی چنین ابزاری نتنها گویای تنوع ساختاری در استرلابهای ساخته شده در ایران است بلکه می تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه علمی در عمل هم مورد استفاده قرار می گرفته است.
آقای ایرج صفایی این ابزار را از جنس فلز برنج با قطر 280 میلیمتر و ارتفاع 390 میلیمتر با هزینه شخصی ساخته است. این ابزار ثلثی، مسمت بوده و برای عرض جغرافیایی 32 درجه شمالی یعنی زادگاه سازنده ساخته شده است. بر روی استرلاب از نامهای فارسی برجهای دوازده گانه استفاده شده و تا حد امکان نامهای فارسی ستارگان حک شده است. به جای عدد گذاری با حروف ابجد از اعداد هند و ایرانی استفاده شده و از عدد صفر نیز درج شده تا بیانگر معرفی این عدد از ایران به دانش جهانی باشد. در پشت استرلاب ساختار ربع دستور، بیشترین ارتفاع خورشید در طول سال در عرضهای جغرافیایی میانی و جدول تطبیق تقویمها و توابع ظل یا سایه که امروزه با نام تانژانت و کتانژانت شناخته می شود درج شده است. در تزئینات استرلاب از نمادهای ایران باستان از دوره اشکانی و قبل از آن استفاده شده است. برای این ابزار جعبه ای چوبی با تزئینات خاتم ساخته شده و مشخصات آن بر روی جعبه حک شده است. بر روی ابزار و جعبه آن نام سازنده به خط میخی ایران باستان حک شده است.
ایشان در مورد این ابزار مقالاتی نیز به شرح زیر ارائه نموده اند:
- چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری ارائه شده در پنجمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در دی ماه 1390 در دامغان
- نظریه حرکت وضعی زمین در آتار ابوریحان بیرونی ارائه شده در همایش ابوریحان بیرونی در اسفند 1390
-استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران ارائه شده در همایش میراث علمی کوشیار گیلانی در اسفند 1392 در تهراناسترلاب ابزاری است پیچیده که در قدیم برای اندازه گیری و پردازش داده های نجومی، محاسبات ریاضی و کاربردهای مهندسی و شهر سازی مورد استفاده قرار می گرفته است. در ایران آن را جام جهان نما، جام جهان بین و آیینه نجوم هم گفته اند. در ادبیات کهن و اشعار بزرگان فارسی نیز از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. امروزه بسیاری از ابزارها همچون دوربینهای نقشه برداری، تسطیح نقشه های جغرافیایی و نقشه های آسمان با الگوبرداری از این ابزار انجام گرفته است. شاید بتوان گفت در ایران بزرگ بیشترین تنوع ساختاری در استرلاب را می توان مشاهده نمود. دقیق ترین و پیچیده ترین و زیباترین نمونه های این ابزار نیز عموما در ایران بزرگ ساخته می شده است که امروزه زینت بخش موزه های خارج از کشور است. اما مردم ایران آشنایی چندانی با این ابزار نداشته و گاه نام آن را با عبارتهایی به کار می برند که شایسته این ابزار نیست. 

ایرج صفایی در دو دهه گذشته تلاش زیادی برای باز آفرینی این ابزار و دیگر ابزارهای نجوم قدیم نموده است که بخشی کوچکی از آن به شرح زیر است.

- تلفیق ربع دستور یا ربع مجیب، ربع ساعتی و ربع مقنطر در یک ابزار
- طراحی و ساخت زرقاله
- بازآفرینی، طراحی و ساخت استرلاب زورقی
- طراحی و ساخت استرلاب مسطح بسیط
- طراحی و ساخت ساعت آفتابی استوانه ای
- بازآفرینی، طراحی و ساخت چند صفحه ویژه برای استرلاب مسطح
- طراحی و چاپ و انتشار کیت آموزشی استرلاب مسطح
- نگارش خودآموز کار با استرلاب مسطحلینک خبر در سایت آسمان پارس

لینک خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

لینک خبر در سایت خبرگزاری ایمنا


کلمات کليدي : بازآفرینی طراحی ساخت استرلاب اسطرلاب مسطری ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشان Astrolabe
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 24 فروردين ماه ، 1394 توسط admin


مرتبط با موضوع :

 ثبت ملی استرلاب ایرانی  [سه شنبه، 20 مهر ماه ، 1400]
 گفتگوی زنده ابزارهای نجوم قدیم  [سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه ، 1400]
 نگاهی به پرونده ثبت ملی استرلاب  [سه شنبه، 26 شهريور ماه ، 1398]
 فیلم استرلاب  [جمعه، 16 فروردين ماه ، 1398]
 استرلاب ایرانی ثبت ملی شد  [سه شنبه، 2 آبان ماه ، 1396]
 نمایش عمومی فیلم استرلاب در اصفهان  [دوشنبه، 8 ارديبهشت ماه ، 1393]
 کارگاه آموزشی استرلاب در رشت  [يكشنبه، 27 بهمن ماه ، 1392]
 سخنرانی با موضوع استرلاب در تهران  [سه شنبه، 8 بهمن ماه ، 1392]
 دانش و هنر مربوط به استراب ایرانی به زبان تصویر کشیده شد.  [شنبه، 13 مهر ماه ، 1392]
 تلفيق سه ابزار نجوم قديم و ساخت آن توسط كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان  [شنبه، 29 آبان ماه ، 1389]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : puv14xew
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 15


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب

انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.16 ثانیه