منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
اخترشناسي : دانش و هنر مربوط به استراب ایرانی به زبان تصویر کشیده شد.
ابزارهاي نجوم قديم

   با همکاری آقای ایرج صفایی، کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان فیلم مستند استرلاب با موضوع تاریخچه، انواع، ساختار، چگونگی ساخت و کاربرد این ابزار اخترشناسی قدیم ساخته شد.سید جمال کشاورز به سفارش معاونت صنایع دستی استان اصفهان این فیلم را ساختند. مشاور علمی و طراح استرلاب در این فیلم کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان بودند. این فیلم بخشی از پژوهشهای ایرج صفایی در پانزده سال اخیر را در مورد این ابزار به تصویر کشیده است. در این فیلم بخشهای طراحی و کاربرد استرلاب در رصدخانه دانشگاه کاشان فیلمبرداری شده است. مدیر فیلمبرداری این طرح آقای آرش جانثاری بوده و آقای منصور حافظ پرست به عنوان قلمزن در این طرح همکاری نموده اند. مراحل ساخت این ابزار نیز در کارگاههای گوناگونی در شهر اصفهان انجام گرفته و به تصویر کشیده است. هدف اصلی این پروژه نمایش فعال بودن جامعه علمی و صنعتی اصفهان در زمینه ساخت استرلاب بوده و بسیاری از هنرهای دستی مرتبط با موضوع را معرفی نموده است. پژوهشهای میدانی کارگردان و فیلم برداری این فیلم حدود پانزده ماه به طول انجامید و امید است این