جستجو


منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی
· مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر
· نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
· بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
سیاره ها: همنشینی کیوان و اَبَرماه، هشتم شهریور ۱۴۰۲
پديده هاي نجومي    همنشینی کیوان و اَبَرماه در شامگاه چهارشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۲ رخ می‌دهد

کلمات کليدي : همنشینی-مقارنه-قِران-اَبَرماه-سیاره-کیوان-زحل-شهریور-1402
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : سه شنبه، 7 شهريور ماه ، 1402 (346 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1885 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: اَبَز-ماه
پديده هاي نجومي    تصویربرداری پیاپی از سر زدن ماه بر فراز رسدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

کلمات کليدي : ابر-ماه-ماه-کامل-ایرج-صفایی-رصدخانه-رسدخانه-دانشگاه-کاشان-
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : شنبه، 25 تير ماه ، 1401 (605 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1978 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: ستاره رونده کیوان
فيلم ها    فیلم‌برداری از ستاره رونده کیوان با استفاده از تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

کلمات کليدي : ستاره-رونده-کیوان-سیاره-زحل-ایرج-صفایی-رصدخانه-رسدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : چهارشنبه، 22 تير ماه ، 1401 (784 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1729 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: همنشینی ماه و ناهید خرداد ۱۴۰۱
پديده هاي نجومي    تصویربرداری از همنشینی ماه و ناهید، بامداد ۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

کلمات کليدي : همنشینی-مُقارنه-قِران-ماه-ناهید-ایرج-صفایی-رصدخانه-رسدخانه-د-انشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : يكشنبه، 8 خرداد ماه ، 1401 (840 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1643 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: آرایش ستارگان رونده در آسمان بامدادی
چشم‌انداز آسمان    تصویربرداری از صف‌آرایی ستارگان رونده (سیاره‌ها) در آسمان بامدادی توسط ایرج صفایی از رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان

کلمات کليدي : ستارگان-رونده-سیاره-آسمان-بامدادی-ایرج-صفایی-رصدخانه-رسدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : شنبه، 31 ارديبهشت ماه ، 1401 (974 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2143 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: سرزدن ماه
فيلم ها    تصویربرداری و پویانمایی از سرزدن ماه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

کلمات کليدي : سرزدن-ماه-تلاطم-جو-ایرج-صفایی-رصدخانه-رسدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : جمعه، 29 بهمن ماه ، 1400 (1000 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1733 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: فیلم‌برداری از کیوان
فيلم ها    فیلم‌برداری از سیاره کیوان از پشت تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

کلمات کليدي : فیلمبرداری-سیاره-کیوان-زحل-ایرج-صفایی-رصدخانه-رسدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : دوشنبه، 15 شهريور ماه ، 1400 (1193 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2152 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: فیلمبرداری از همنشینی کیوان و هرمزد
فيلم ها    فیلم‌برداری از همنشینی دو سیاره کیوان و هرمزد در رصدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

کلمات کليدي : همنشینی-کیوان-هرمزد-مقارنه-زحل-مشتری-ایرج-صفایی-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1399 (1523 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1754 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: فیلمبرداری از سیاره اورانوس
فيلم ها    فیلم‌برداری از سیاره اورانوس توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان

کلمات کليدي : فیلمبرداری-سیاره-اورانوس-ایرج-صفایی-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : شنبه، 22 آذر ماه ، 1399 (1556 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1287 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: همنشینی هرمزد با کیوان
فيلم ها    شامگاه 30 آذر و یکم دی 1399 دو سیاره هرمزد و کیوان همنشین می‌شوند. ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان در این باره توضیح می‌دهد

کلمات کليدي : همنشینی-مقارنه-هرمزد-کیوان-مشتری-زحل-ایرج-صفایی-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : پنجشنبه، 20 آذر ماه ، 1399 (1556 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1192 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: فیلمبرداری از سیاره ناهید
فيلم ها    فیلم‌برداری از سیاره ناهید در رصدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

کلمات کليدي : فیلم‌برداری-سیاره-ناهید-زهره-ایرج-صفایی-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : سه شنبه، 20 آبان ماه ، 1399 (1677 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1323 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: فیلمبرداری از سیاره کیوان
فيلم ها    فیلم‌برداری از سیاره کیوان توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان

کلمات کليدي : فیلمبرداری-سیاره-کیوان-زحل-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : جمعه، 16 آبان ماه ، 1399 (1565 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1198 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: فیلمبرداری از سیاره بهرام
فيلم ها    فیلم برداری از سیاره بهرام در رصدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

کلمات کليدي : فیلمبرداری-سیاره-بهرام-مریخ-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : يكشنبه، 11 آبان ماه ، 1399 (1589 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1315 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: بیشترین کشیدگی سیاره تیر
پديده هاي نجومي    شامگاه پنج شنبه 10 مهر 1399 سیاره تیر در بیشترین کشیدگی قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن است


کلمات کليدي : سیاره-تیر-رصد
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : پنجشنبه، 10 مهر ماه ، 1399 (1627 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1805 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: فیلم رصد سیاره هرمزد
فيلم ها    کلیپ کوتاهی از رصد سیاره هرمزد در رصدخانه دانشگاه کاشان

کلمات کليدي : فیلم-سیاره-هرمزد-مشتری-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : پنجشنبه، 20 شهريور ماه ، 1399 (1465 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1715 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: تصویربرداری از سیاره ناهید
پديده هاي نجومي

کلمات کليدي : تصویربرداری-سیاره-ناهید-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : سه شنبه، 23 ارديبهشت ماه ، 1399 (2614 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1789 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: پخش زنده رصد سیاره ناهید
رصدخانه observatory    پخش زنده رصد سیاره ناهید با تلسکوپ اصلی رصدخانه دانشگاه کاشان، آدینه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00 از صفحه اینستاگرام مسئول رصدخانه

کلمات کليدي : پخش-رنده-رصد-سیاره-ناهید-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : پنجشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1399 (2030 مشاهده)
(ادامه متن ... | 964 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: پویانمایی غروب ماه
فيلم ها    تصویربرداری و پویانمایی غروب ماه توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان


کلمات کليدي : پویانمایی-غروب-ماه-Moonset-Animation
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : پنجشنبه، 23 فروردين ماه ، 1397 (4147 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1924 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: بیشترین کشیدگی غربی سیاره تیر در زمستان 1396
پديده هاي نجومي    بامدادان دیماه 1396 فرصت خوبی است برای مشاهده سیاره تیر، پیش از روشن شدن آسمان و طلوع خورشید

کلمات کليدي : کشیدگی-شرقی-سیاره-تیر-زمستان-1396
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : چهارشنبه، 6 دي ماه ، 1396 (4481 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1827 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: تصویربرداری از اجتماع ماه، ناهید و کیوان آبان 95
پديده هاي نجومي    تصویربرداری از پدیده اجتماع هلال ماه با سیاره های ناهید و کیوان در رصدخانه دانشگاه کاشان

کلمات کليدي : اجتماع-مقارنه-ماه-ناهید-کیوان-زحل-رصدخانه-دانشگاه-کاشان
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : پنجشنبه، 13 آبان ماه ، 1395 (6222 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1668 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: مقارنه ماه و کیوان و ناهید آبان 95
پديده هاي نجومي    شامگاه چهارشنبه و پنج شنبه 12 و 13 آبان 1395 هلال زیبای ماه و سیاره های کیوان و ناهید در کنار یکدیگر مشاهده می شوند

کلمات کليدي : مقارنه-ماه-ناهید-کیوان-زحل-آبان-1395
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : سه شنبه، 11 آبان ماه ، 1395 (6303 مشاهده)
(ادامه متن ... | 3142 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: تصویربرداری از گذر تیر 1395
پديده هاي نجومي    وقتی ابرها اجازه نمی دهند تصویر خوبی از پدیده گذر سیاره تیر از روبروی خورشید ثبت کنیم

کلمات کليدي : گذر-سیاره-تیر-1395-Transit-Mercury-2016
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : سه شنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1395 (6950 مشاهده)
(ادامه متن ... | 1318 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: اختفای سیاره ناهید در پشت ماه در فروردین 1395
اختفاها    اختفای سیاره ناهید در پشت ماه در نیمروز چهارشنبه 18 فروردین 1395

کلمات کليدي : اختفا-ماه-ناهید-فروردین-1395
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : شنبه، 14 فروردين ماه ، 1395 (6325 مشاهده)
(ادامه متن ... | 3465 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 0)

سیاره ها: گذر سیاره تیر 1395
پديده هاي نجومي    گذر سیاره تیر از روبروی خورشید در بعدازظهر دوشنبه 20 اردیبهشت 1395

کلمات کليدي : گذر-سیاره-تیر-20-اردیبهشت-1395-Transits-of-Mercury
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : دوشنبه، 26 بهمن ماه ، 1394 (7454 مشاهده)
(ادامه متن ... | 7379 بایت باقی مانده | 2 نظر | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: مقارنه ماه، ناهید، هرمزد و بهرام
پديده هاي نجومي    بامداد شنبه 16 آبان 1394 هلال ماه، سیاره هرمزد، سیاره بهرام و سیاره ناهید با فاصله زاویه ای کمی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

کلمات کليدي : مقارنه-سیارات-ماه-ناهید-هرمزد-بهرام
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : سه شنبه، 5 آبان ماه ، 1394 (9173 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2625 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: ماه میهمان ناهید و هرمزد 93
پديده هاي نجومي    اجتماع ماه، ناهید و هرمزد در بامداد شنبه یکم و یکشنبه دوم شهریور 1393

کلمات کليدي : اجتماع-ماه-ناهید-هرمزد
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : چهارشنبه، 29 مرداد ماه ، 1393 (7935 مشاهده)
(ادامه متن ... | 3269 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 5)

سیاره ها: مقارنه ناهید و هرمزد 93
پديده هاي نجومي    بامداد فردا دوشنبه 27 امرداد 1393سیاره ناهید در کنار سیاره هرمزد قرار می گیرد.

کلمات کليدي : مقارنه-ناهید-هرمزد-زهره-مشتری-مردا-1393
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : يكشنبه، 26 مرداد ماه ، 1393 (8630 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2848 بایت باقی مانده | نظر شما | سیاره ها | امتیاز : 4.66)

سیاره ها: تصویر برداری از گذر ناهید
پديده هاي نجومي  تصویر برداری از پدیده زیبا و نادر گذر سیاره ناهید از روبروی خورشید در سال 1391

کلمات کليدي : گذر-ناهید-1391-transit-venus-2012
ارسال شده بوسيله admin در مورخه : چهارشنبه، 17 خرداد ماه ، 1391 (11582 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2103 بایت باقی مانده | 1 نظر | سیاره ها | امتیاز : 4.71)

وضعیت فعلی خورشید
  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.84 ثانیه