منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
سیاره ها: گذر سیاره تیر 1395
پديده هاي نجومي    گذر سیاره تیر از روبروی خورشید در بعدازظهر دوشنبه 20 اردیبهشت 1395

در اثر حرکت انتقالی زمین به دور خورشید به نظر می رسد که خورشید مسیری را در بین ستارگان در طول سال طی می کند. این مسیر را دایره البروج می گویند. از آنجا که همه سیارات در حرکت مداری خود به دور خورشید تقریبا در یک صفحه قرار می گیرند، منطقه ای را که از دید ناظر زمینی سیارات ظاهرا در آسمان طی می کنند منطقه البروج می گویند. دو سیاره ناهید و تیر به عنوان سیارات داخلی هم در منطقه البروج حرکت می کنند. اگر زمین و سیارات داخلی دقیقا در یک صفحه قرار می گرفتند ما در هر دوره چرخش یک سیاره شاهد یک اختفای سیاره در پشت خورشید و یک پدیده گذر آز مقابل آن بودیم. اما صفحه مداری دو سیاره تیر و ناهید اندکی با صفحه دایره الیروج زاویه می سازد. بنابراین فقط در مواردی که پدیده گذر یا اختفا در نقطه گره مداری این دو سیاره و دایره البروج باشد این پدیده از روی کره زمین قابل مشاهده است.
ما از روی کره زمین بطور متوسط می توانیم شاهد 13 گذر سیاره تیر از روبروی خورشید در هر قرن باشیم. گذرهای سیاره تیر معمولا در ماههای اردیبهشت و آبان رخ می دهد. در گذرهای اردیبهشت سیاره تیر در از گره نزولی عبور می کند. درصورتی که در هنگام در ماه آبان این سیاره از گره صعودی در حال عبور است. مدار سیاره تیر چندان هم بصورت بیضی بسته نیست و پیچیدگی زیادی دارد. عبور سیاره از گره نزولی هنگامی رخ می دهد که سیاره از خورشید فاصله بیشتری داشته و به ناظران زمینی نزدیکتر است. اما در هنگام عبور از گره صعودی که فعلا در ابان ماه رخ میدهد سیاره به خورشید نزدیکتر بوده و از ناظران زمینی دورتر است. بنابراین اندازه ظاهری آن کوچکتر است.
اندازه ظاهری سیاره در گذرهای اردیبهشت حدود 12 ثانیه قوسی است. اما در گذرهایی که در آبان رخ می دهد اندازه ظاهری سیاره حدود 10 ثانیه قوسی بیشتر نیست. از طرفی احتمال مشاهده گذر در گره نزولی (در اردیبهشت ) نقریبا نصف حالتی است که گذر در گره صعودی و در آبان رخ می دهد.
بنابراین گذر سیاره تیر در 20 اردیبهشت 1395 در حالتی رخ می دهد که سیاره به ما نزدیکتر و رصد آن جالب تر است. چراکه اندازه ظاهری آن حدود 12 ثانیه قوسی و واضح تر است.
گذرهای بعدی سیاره تیر در آبان 1398 ، 1411 ، 1418 و اردیبهشت 1428 رخ می دهد. اما آنچنان که گفته شده پس از گذر زیبای اردیبهشت 1395 گذر مشابه بعدی در اردیبهشت 1428 رخ خواهد داد. بنابراین گذر نقطه نزولی اردیبهشت 1395 فرصتی است که تا 33 سال دیگر تکرار نمی شود.

با در نظر گرفتن ساعت تابستانی مراحل گذر در کاشان به ترتیب زمانی زیر رخ می دهد:
نخستین لحظه قرار گرفتن نخستین بخش سیاره تیر در مقابل خورشید  ( تماس اول ) : حدود ساعت 15 و 41دقيقه   بعدازظهر دوشنبه
نخستین لحظه