جستجو


منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی
· مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر
· نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
· بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
آموزشها: دوران كيهاني
آموزش ها   آيا جهان در حال چرخش بوجود آمده است؟كهكشان مارپيچي 4414 NGC

جهان ما در حال چرخش بوجود آمده است و همچنان دور همان محور چرخش ابتدايي خود در حال چرخش است. فيزيكدانان ايالات متحده با مطالعه برروي بيش از 15000 كهكشان اين ادعا را مطرح كرده اند؛ در حالي كه بيشتر نظريه‌هاي كيهان‌شناختي پيشنهاد مي‌كنند كه – در يك مقياس بزرگ- در هر راستايي كه جهان را مورد بررسي قرار دهيم، جهان را همگن و همسان خواهيم ديد؛ يافته‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه جهان اوليه در حال چرخش بدور يك محور ويژه متولد شده است. اين ادعا – در صورت درست بودن- اين معني را مي‌دهدكه جهان تقارن آينه‌اي ندارد و بدور يك محور ترجيحي به صورت چپگرد (و يا راستگرد) در حال چرخش است.

يك گروه پژوهش به سرپرستي مايكل لانگو (Michael Longo ) در دانشگاه ميشيگان  تشكيل شده است تا با طراحي آزمون‌هايي نشان دهند كه اين تقارن آينه‌اي موسوم به "پاريته" در مقايس‌هاي بزرگ به شكست مي‌انجامد. اگر براي ذره‌اي اين تقارن پاريته برهم خورد، اين تصوير متقارن آينه‌اي معني متفاوتي خواهد داشت و بنا بر آن مي‌توان بعضي از ذرات را چپ‌گرد (يا راست‌گرد) پنداشت. در واپاشي‌هاي بتا‌زاي هسته‌اي اين نظريه‌ي تقارن پاريته دچار شكست شده است و انگار در طبيعت يك تمايل قوي ذاتي براي چرخش در جهت خاصي (چپ‌گردي) وجود دارد مثلا آمينو اسيدها چپ‌گردي را به راست‌گردي ترجيح مي‌دهند.

لانگو بيان مي‌كند: بنا بر دانسته‌هاي ما هيچ كس اين سوال را نپرسيده كه "آيا جهان خودش چپ‌گرد بودن را بر راست‌گرد بودن ترجيح داده است؟" ايده من اين بود : با بررسي اينكه آيا كهكشان‌هاي مارپيچي داراي يك تمايل ويژه براي چرخش هستند اين موضوع را آزمايش كنيم؛ اگراين موضوع واقعا درست باشد، يعني تمام جهان يك تكانه‌ زاويه‌اي خالص دارد.

كهكشان‌هاي درحال چرخش

لانگو به همراه يك گروه پنج نفري از از فارغ‌التحصيلان دروه كارشناسي چرخش 15158 كهكشان مارپيچي را با استفاده از اطلاعات بدست آمده از تصوير بردار ديجيتال آسمان در اسلوان 1 دسته بندي كرده اند. آن‌ها دريافته‌اند كه اين كهكشان‌ها تمايل به چرخش در يك جهت ترجيحي – چپ‌گرد يا ساعت‌گرد در راستاي شمال راه شيري- براي چرخش خود دارند.

انحراف اين محورها از راستاي مجموعه بسيار كم و در حدود 7%، است، لانگو در اين باره مي‌گويد كه احتمال تصادفي بودن اين موضوع بسياركم و در حدود يك در ميليون است: " اگر كهكشان‌ها تمايل به چرخش در جهت ويژه‌اي دارند، يعني تمام جهان بايد يك تكانه زاويه‌اي خالص نسبتا بزرگ داشته باشد.اگر اين  تكانه زاويه‌اي پايستار باشد، به نظر مي‌رسد كه جهان در حال چرخش متولد شده است.

چه نيرويي در مهبانگ وجود داشته و چگونه جهان متولد شده است؟ هيچ رصد‌گري در جهان نمي‌تواند  بيرون دنياي ما را ببيند؛ بنابراين ما نمي‌توانيم دقيقا بگوييم كه آيا جهان ما خود‌چرخشي (در حال چرخش بدور خود) است يا نه. اما اگر ما مي‌توانستسم نشان دهيم كه جهان ما به وسيله‌ي كهكشان‌هايش هنوز تكانه‌ي زاويه‌اي اوليه‌ي خود را حفظ كرده است، مي‌توان نتيجه گرفت كه جهان ما در يك فضاي بزرگتر و نسبت به جهان‌هاي ديگر در حال چرخش متولد شده‌ است.

من تصور مي كنم كه مهبانگ در حال چرخش رخ‌داده است، دقيقا شبيه الكترون و پروتون كه اسپين دارند؛ و همان‌طور كه جهان گسترش يافته، تكانه زاويه‌اي اوليه به تكه‌هاي ماده‌ كه اكنون كهكشان‌ها را ساخته‌اند انتقال يافته است، بنابر اين كهكشان‌ها هم‌اكنون ميل دارند در يك راستاي ترجيحي چرخش داشته باشند."

نگرشي به ديگر نشانه ها

لانگو همچنين بيان مي‌كند كه : محورچرخشي كه آن ها بدست آورده‌ اند بسيار نزديك است به رصد هاي انجام شده در ريز‌امواج (ميكرو‌‌ امواج) زمينه كيهاني توسط WMAP است. او احساس مي‌كند بدست‌آوردن نشانه ها و نتيجه‌هاي ديگر از يك جهان چرخشي بسيار جذاب خواهد بود.

تلسكوپ اسلون در نيو مكزيكو است و بنابراين اطلاعاتي كه گروه لانگو تحليل كرد ه‌اند، بيشتر از نيمكره‌ي شمالي آسمان بدست‌آمده است ؛ اما آنها نتايجي مشابه اطلاعات بدست‌آمده از چرخش كهكشان‌ها در نيمكره‌ي جنوبي آسمان كه توسط موسانوري و سوگيا در 1991 ارائه شده، بدست آورده اند. لانگو و گروهش در حال حاضر در حال جمع آوري اطلاعات بيشتري هستند كه نشان دهد كهكشان‌هاي نيمكره‌ي جنوبي آسمان تمايل به چرخش راست‌گرد دارند.

نتا بكال (Neta Bahcall ) ، اختر‌فيزيكدان دانشگاه پرينستون ايالات متحده در اين باره بيان كرده است كه" ممكن است جهت چرخش كهكشان‌هاي چرخشي تحت تاثير شديد ديگر ميدان‌‌هاي گرانشي در محل كهكشان‌ها باشد." او اعتقاد دارد اين مورد (تاثير‌هاي شديد ميدان‌هاي گرانشي) مي‌تواند به وابستگي و همبستگي‌هاي چرخشي در فاصله‌هاي بسيار زياد ( 200ميليون سال نوري) بيانجامد- درحالي كه وسعت جهان قابل ديد ما در حدود 14 ميليارد سال نوري است. او معتقد است كه عدم قطعيت در نتايج اعلام شده در اين مقاله  آماري است.

 

1. www.sdss.org

 

برگرفته از وب‌گاه دنياي فيزيك به نشاني

http://physicsworld.com/cws/article/news/46688

 

برگردان به فارسي: ياسر شاپوري

Basetareha24@gmail.comکلمات کليدي : كيهان شناسي چرخش جهان
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 17 مرداد ماه ، 1390 توسط admin


مرتبط با موضوع :

 کارگاه آموزشی رصد آسمان  [شنبه، 22 بهمن ماه ، 1401]
 کارگاه آموزشی کار با تلسکوپ  [سه شنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1401]
 پخش زنده تصویر ماه  [جمعه، 25 تير ماه ، 1400]
 دروره آموزشی کاربرد نجوم در زندگی  [يكشنبه، 13 تير ماه ، 1400]
 کاربرد نجوم در زندگی  [جمعه، 28 خرداد ماه ، 1400]
 ساختار كهكشانهاي مارپيچي  [جمعه، 2 ارديبهشت ماه ، 1390]
 سومین آونگ فوکو ایران در دانشگاه کاشان رونمایی شد  [يكشنبه، 22 اسفند ماه ، 1389]
 اخترزيست شناسي (Astrobiology)  [يكشنبه، 12 دي ماه ، 1389]
 اجراي نقشه آسمان بر روي فيبر مدار چاپي  [سه شنبه، 29 تير ماه ، 1389]
 هديه نوروزي رصدخانه به علاقمندان نجوم  [سه شنبه، 10 فروردين ماه ، 1389]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : lap57gev
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

رضا (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : سه شنبه، 18 مرداد ماه ، 1390
سلام وقت شما بخیر اطلاعات جالبی بود با سپاس از شما


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 17


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

اشتراک گذاري مطلب

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.30 ثانیه