جستجو


منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی
· مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر
· نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
· بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
آموزشها: پارادوكس گسيل اطلاعات
آموزش ها    پارادوكس  گسيل اطلاعات از سياه‌چاله ها حل شد!؟
گسيل ذرات از سياه‌چاله‌اي در كهكشان آ قنطورس


افق‌رويداد يك سياه‌چاله آخرين فرصت نجات است: آنسوي اين محدوده هيچ چيز، حتي نور، را ‌ياراي گريز نيست. اما آيا اين "هيچ چيز" شامل اطلاعات خود سياه چاله هم مي‌شود؟ بيش از چهار دهه است كه فيزيكدانان در‌گير معماي "پارادوكس اطلاعات" هستند، اما به تازگي گروهي از پژوهشگران انگليسي گفته‌اند كه تصور مي‌كنند راه حلي براي اين معما يافته‌اند.

اين پژوهشگران يك ساختار نظري را براي افق رويداد سياه‌چاله پيش‌نهاد كرده‌اند كه كاملا جداي از فضا_زمان است. هم‌چنين كار اين پژوهشگران به نوعي از يك نظريه‌ي جنجال بر‌انگيز حمايت مي‌كند كه سال گذشته مطرح شده است؛ در اين نظريه فرض مي‌شود كه گرانش بجاي اين كه يك كنش بنيادي باشد، يك جبر طبيعي است.

تاريخچه‌ي پارادوكس

پارادوكس اطلاعات براي اولين بار در 1970 مطرح شد، زماني كه استيون هاوكينگ1، ازدانشگاه كمبريج بر اساس كا‌رهاي اوليه‌اش با جاكوب بكنستين2 از دانشگاه هبرئوي اورشليم، پيش‌نهاد كردند كه ممكن است سياه‌چاله‌ها كاملا سياه نباشند. هاوكينگ بيان كرد ممكن است ذرات وضد‌ذرات همزادشان در افق‌رويداد – مرز بيروني سياه‌چاله – تشكيل(زاييده) شده و ازهم جدا شوند و يكي از آن دو ذره درون سياه‌چاله سقوط كند(گرفتار شود)، در حالي كه ديگري گريخته و سياه‌چاله را تبديل به يك جسم گسيلنده كند.

مفهوم اين نظريه‌ي هاوكينگ اين است كه يك سياه‌چاله سرانجام بر اثر گسيل ذرات، تبخير مي‌شود و از بين مي‌رود كه البته اين موضوع در تضاد با يكي از پايه‌هاي مكانيك كوانتومي است كه بيان مي‌كند: هيچ‌گاه اطلاعات هيچ ذره‌اي نابود نمي‌شود و از دست نمي‌رود. اگر سياه چاله به طرزي شگف‌انگيز اطلاعات را ببلعد، يك كاستي بنيادي در مكانيك كوانتومي به وجود مي‌آيد.

اهميت  پارادوكس اطلاعات زماني بيشتر شد كه هاوكينگ در سال1997 به همراه كيپ تُرنه3 ، از دانشگاه كالتك كاليفرنيا، با جان پرسكيل4، از دانشگاه كالتك كاليفرنيا يك شرط‌بندي كردند. هاوكينگ وتُرنه هر دو بر اين باور بودند كه اطلاعات درون سياه چاله از بين مي‌رود،‌ اما پرسكيل تصور مي‌كرد اين امر غير ممكن است. هر چند بعد‌ها هاوكينگ اين شرط را باخت، اما گفت كه عقيده دارد اطلاعات در بازگشت از درون سياه‌چاله دچار دگرگوني مي‌شوند.

در اوايل قرن حاضر مائوليك پاتريخ5، از دانشگاه اترخت هلند، به همراه فرانك ويلزك6، از موسسه‌ي پژوهش‌هاي بنيادي پرينستون، نشان دادند كه چگونه امكان گسيل اطلاعات از درون سياه‌چاله وجود دارد. در نظريه‌اي كه آنها ارائه دادند ذرات حامل اطلاعات در درون افق‌ رويداد مي‌تواند طبق اصول مكانيك كوانتوم، با استفاده از پديده‌ي تونل زني از حصار سياه‌چاله بگريزند؛ اما اين پيشنهاد همچنان قابل بحث و موضوع آن براي پژوهش بيش‌تر باز است.

تونل زني از ميانِ حصارِ افق‌رويداد

به تازگي ساموئل برونستين7 و ماناز پاترا8، از دانشگاه يورك انگلستان گفته‌اند كه تصور مي‌كنند توانسته‌اند يك نظريه‌ي تونل زني جذاب‌تر از نظريه‌ي پاتريخ و ويلزك را فورمول بندي كنند. آنها مي‌گويند "ما نمي‌توانيم اثباتي مبني بر امكان گريز از سياه‌چاله را ادعا كنيم، اما اين ساده‌ترين بيان و نتيجه‌گيري از اين نظريه است."

معمولا نظريه‌پردازاني كه با سياه‌چاله‌ها سروكار دارند، درگير يك چالش در مورد هندسه‌ي پيچيده‌ي فضا_زمان ناشي از نظريه گرانش  اينشتين- نسبيت عام- مي‌شوند. برونستين و پاترا مي‌گويند افق‌رويداد صرفا يك نمونه‌ي طبيعي مكانيك كوانتومي است با ذرات كوانتومي كه در فضاي هيلبرت به كمك تونل زني از حصار سياه‌چاله مي‌گذرند.

اين نظريه پردازان در يافته‌اند كه در افق‌رويداد يك نمونه تونل زني بسيار ساده شده رخ مي‌دهد كه مي‌تواند با گسيل طيفي از تابش، كه گمان مي‌شود از درون سياه‌چاله گسيل مي‌شود، از نو اطلاعات را احيا كند. اين شبيه به نمونه‌ي آفرينش زوج هاوكينگ نيست كه منجر به نابودي اطلاعات مي‌شد و براي استفاده از آن نياز به اطلاعات اوليه زيادي بود؛ به تعبير ساده بروستين و پاترا بيان كرده‌اند كه احتمال اين كه تونل زني يك ويژگي ذاتي سياه‌چاله باشد بسيار بيشتر از نمونه‌ي زوج آفريني هاوكينگ است.

آخرين يافته‌هاي اين دو پژوهشگر در آخرين شماره نشريه‌ي مروري بر مقالات فيزيكي منتشر شده است.‌

چاه گرانشي

هنوز گره ديگري در كار پژوهشگران هست؛ سال گذشته اريك ورليند9 نظريه پرداز در زمينه نظريه ريسمان دانشگاه آمستردام، به همراه  تِد جاكوبسن10، از دانشگاه مريلند ايالات متحده، يك نظريه‌ي تامل‌بر‌انگيز را در باره‌ي بنيان گرانش مطرح كردند. بر اساس طرح پيشنهادي ورليند گرانش يك بر‌هم كنش بنيادين نيست بلكه يك جبر ناشي از تلاش جهان براي رسيدن به بيشترين آشفتگي و بي‌نظمي است.

بنا‌بر‌اين نظريه، گرانش يك جبر آنتروپيك – يكي از پي‌آمد‌هاي طبيعي ترموديناميك – است و بيش‌تر شبيه احساسِ مولكول‌هايِ يك نوارِ لاستيكيِ در حال كشش براي رسيدن به بيش‌ترين بي‌نظمي است.

بروستين و پاترا بر اين باورند كه كه نمونه‌ي پيش‌نهادي آن‌ها براي سياه‌چاله‌ها، با طرح پيش‌نهادي وريلند براي گرانش هم‌خواني دارد؛ و اگر گرانش به اينرسي يا فضا_زمان مربوط نمي‌شود، پس نبايد از آن در حل معما‌هاي بنيادي مانند از‌دست رفتن اطلاعات درون سياه‌چاله بهره گرفت.

بروستين به دنياي فيزيك گفته كه "اين تاييدي بر صحتِ كار‌هاي ورليند نيست، اما طرح او داراي پايه‌هاي محكمي است."

[ درهر حال مجبوريم گفته‌ي استيو گيدينگ11، فيزيك‌دان متخصص در گرانش كوانتومي از دانشگاه كاليفرنيا، كه در اين باره مي‌گويد" ممكن است يكي از قطعات اين جور‌چين هنوز بدست ما نرسيده باشد" را تا پيدا شدن ديگر تكه‌هاي اين جورچين بپذيريم.]

1. Stephen Hawking

2. Jacob Bekenstein

3. Kip Thorne

4. John Preskill

5. Maulik Parikh

6. Frank Wilczek

7. Samuel Braunstein

8. Manas Patra

9. Erik Verlinde

10. Ted Jacobsen

11. Steve Giddings

 

 

 

بر‌گرفته از وب‌گاه دنياي فيزيك با عنوان

Information Paradox Simplified

به نشاني

http://physicsworld.com/cws/article/news/46848

 

 

برگردان به فارسي

ياسر شاپوري

Basetareha24@gmail.comکلمات کليدي : سياه‌چاله پارادوكس گسيل اطلاعات
ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 15 شهريور ماه ، 1390 توسط admin


مرتبط با موضوع :

 کارگاه آموزشی رصد آسمان  [شنبه، 22 بهمن ماه ، 1401]
 کارگاه آموزشی کار با تلسکوپ  [سه شنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1401]
 پخش زنده تصویر ماه  [جمعه، 25 تير ماه ، 1400]
 دروره آموزشی کاربرد نجوم در زندگی  [يكشنبه، 13 تير ماه ، 1400]
 کاربرد نجوم در زندگی  [جمعه، 28 خرداد ماه ، 1400]
 لكه هاي خورشيدي  [پنجشنبه، 10 شهريور ماه ، 1390]
 دوران كيهاني  [دوشنبه، 17 مرداد ماه ، 1390]
 ساختار كهكشانهاي مارپيچي  [جمعه، 2 ارديبهشت ماه ، 1390]
 سومین آونگ فوکو ایران در دانشگاه کاشان رونمایی شد  [يكشنبه، 22 اسفند ماه ، 1389]
 اخترزيست شناسي (Astrobiology)  [يكشنبه، 12 دي ماه ، 1389]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : cip03let
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

تشکر (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : سه شنبه، 29 شهريور ماه ، 1390
خدمت مهندس صفائی عزیز و دوستان او عرض سلام دارم و تشکر می کنم که پذیرای ما و جوانان شهرک قطب بودند . بنده به سهم خود بهرمند شدم و ارزو می کنم که فرصتی پیش آید که بتوانم مفصل از محضر مهندس صفائی استفاده کنم. مجتبی رجبی راوندی


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.84
تعداد آراء: 19


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب

انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.24 ثانیه