منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
رصدخانه دانشگاه کاشان آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 3985633 بار نمايش يافته است . شهریور 1386

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.201 % (207312)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.650 % (145493)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.25 % (3158655)
 Opera: OperaOperaOpera 0.202 % (8064)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (5)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (44)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.121 % (243970)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 5.572 % (222090)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 11.56 % (460905)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.313 % (132059)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.256 % (89929)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (30)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.018 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 2.509 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 82.86 % (3302707)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2
 نويسنده فعال : 3
 مطالب و مقالات موجود : 291
 موضوعات فعال : 23
 نظرات و پيشنهادات : 200
  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.22 ثانیه