منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
رصدخانه دانشگاه کاشان آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 5021563 بار نمايش يافته است . شهریور 1386

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 4.140 % (207934)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.130 % (157176)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 82.76 % (4156085)
 Opera: OperaOperaOpera 0.165 % (8319)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (6)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (45)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 5.101 % (256172)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 4.696 % (235826)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.752 % (489733)
 Linux:LinuxLinuxLinux 5.097 % (255996)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.141 % (107518)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (44)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.982 % (2)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 1.991 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 83.00 % (4168269)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2
 نويسنده فعال : 3
 مطالب و مقالات موجود : 375
 موضوعات فعال : 19
 نظرات و پيشنهادات : 202
  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.17 ثانیه