منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
همایشها: جايزه ثبوتي براي ساخت ابزارهاي نجومي
همايشها

دستگاهی که ساخته می‌شود باید حداقل دارای ویژگی‌های زیر باشد.

۱. قبلا در ایران ساخته نشده باشد یا چنین رویکردی به آن وجود نداشته باشد.
۲. سبب سهولت و بالا رفتن کیفیت رصد شود.
۳. پدیده مهمی را به صورت تجربی به کار گیرد.

ملاکهای انتخاب برنده یا برندگان:

اهمیت دستگاه - زمان صرف شده - قابلیت استفاده آن - نوآوری - مهارت در ساخت

داوطلبان در ارائه گزارش کار خود این ضوابط را رعایت کنند:

۱. گزارش کار در حدود ۱۰ صفحه باشد.
۲. به زبان فارسی نوشته شود.
۳. روی کاغذ A4 با یک سطر فاصله تایپ شود، حاشیه چپ، راست و پایین حدود 3cm و بالا حدود 4cm باشد،
۴. هر شکل در صفحه ای جداگانه ، و همراه با شماره و شرح باشد، شکل ها حتما بالا نویس داشته باشند،
۵. گزارش کار شامل بخشهای زیر باشد: الف)خلاصه حدود 10 سطر : ارائه نکات مهم و نتایج طرح ،ب)مقدمه :اطلاعات زمینه در مورد طرح و هدف از انجام طرح ( این بخش می تواند شامل چند صفحه باشد.) ج)طرح ساخت یا انجام آزمایش:ارائه جزئیات کافی در مورد نحوة طراحی و ساخت دستگاه ، مشکلات احتمالی و راه حل آنها و همچنین شکل دستگاه ساخته شده ،د)نتایج:ارائه نتایج کمی و کیفی طراحی با ذکر جزئیات و دقت کار دستگاه ساخته شده در مقایسه با دستگاههای مشابه آن،ه)کارهای آینده: ارائه پیشنهاد برای بهبود بیشتر کار دستگاه و توسعة احتمالی آن، و)مراجع: ذکر مراجع به صورت کتاب ،مقاله و بروشور و غیره ...

مدارک لازم

۱. سه نسخه از گزارش کار
۲. مشخصات کامل مؤلف (نام، تاریخ تولد، محل کار ، نشانی پستی ، و شمارة تلفن)
۳. تأییدیه استاد راهنما یا مقام دیگری که ناظر بر ساخت دستگاه بوده اند(بررسی هر