جستجو


منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی
· مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر
· نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
· بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
اخترشناسي : اهدای 83 مقاله به مرکز بایگانی ، پژوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی
اخترشناسي باستان  مرکز پژوهشی میراث مکتوب 83 مقاله درباره غیاث الدین جمشید کاشانی را گردآوری و به مرکز بایگانی ، پژوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی در رصدخانه دانشگاه کاشان اهدا نمود.


مرکز پژوهشی میراث مکتوب تصویر 45 مقاله به زبان فارسی، 6 مقاله به زبان عربی و 32 مقاله به زبان انگلیسی و دیگر زبانها که درباره سابقه علمی جمشید کاشانی در مجله های داخلی و خارجی منشر شده است را گردآوری و به مرکز بایگانی، پژوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی که در رصدخانه دانشگاه کاشان قرار دارد اهدا نمود.
جمشید کاشانی ملقب به غیاث الدین بنا بر عقیده بسیاری از پژوهشگران برجسته ترین ریاضیدان و ستاره شناس قرن 15 میلادی است. تاکنون پژوهشهای زیادی در باره فعالیتهای این دانشمند ایرانی انجام گرفته است. بخشی از فعالیتهای این دانشمند برجسته جهانی در قالب مقالات علمی در سراسر جهان منتشر شده است. رصدخانه دانشگاه کاشان در نظر دارد با گردآوری و پژوهش در مورد شخصیت علمی این منجم ایرانی گامی هرچند کوچک را برای شناخت هرچه بیشتر ایشان بردارد. در این راستا 83 مقاله که توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب به این مجموعه اهدا گردیده است معرفی می شود:

مقاله های زبان فارسی:

1- نقدی بر استدلال رزنفلد در باب انتساب یک رساله ریاضی با الغ بیگ، نوشته فاطمه سوادی ، مجله تاریخ علم، شماره 4 ، سال 1384

2- رساله ای فارسی درباره محاسبه جیب یک درجه، نوشته فاطمه سوادی ، مجله تاریخ علم، شماره 6 ، سال 1387

3- رساله میرزا ابوتراب نطنزی در تثلیث زاویه ، نوشته فاطمه دوست قرین ، مجله تاریخ علم ، شماره 8 ، سال 1388

4- روش ابتکاری کاشانی در محاسبه عدد « پی » و جایگاه آن در تاریخ ریاضیات ، نوشته یان هوخندایک ، مجله میراث مکتوب ، شماره 28 ، سال 1384

5- کاشانی و رصدخانه سمرقند ، نوشته غلامرضا صدری افشار ، مجله آشتی با ریاضیات ، شماره 1 ، سال 1358

6- غیاث الدین جمشید کاشانی آخرین خورشید ریاضی آسمان ایران ، نوشته پرویز شهریاری ، مجله آشتی با ریاضیات ، شماره 1 ، سال 1358

7- کارهای ثبت شده کاشانی و کارهای ثبت شده پیشینیان کاشانی به نام پسینیان وی نوشته ایمان هادی و محمد دهقاندار ، مجله رشد آموزش ریاضی ، شماره 1 ، سال 1388

8- بررسی رساله شرح آلات رصد نوشته غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته حسن فقیهی عبداللهی ، مجله تحقیقات اسلامی ، شماره 1 و 2 ، سال 1384

9- غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان بزرگ ایرانی و عدد پی ، نوشته احمد افشار ، مجله ایران نامه ، شماره 15 ، سال 1365

10- غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته آدلف یوشکویچ - بوریس رزنفلد ، ترجمه پرویز شهریاری ، مجله هدهد ، شماره 2 ، سال 1358

11- معرفی کتاب کاشانی نامه - تحقیق در احوال و آثار غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان و منجم بزرگ ایرانی ، مجله حکمت و معرفت ، شماره 1 ، سال 1386

12- رساله فی عمل باسهل آله من قبل النجوم ، نوشته ایرج افشار ، مجله راهنمای کتاب ، شماره 6 ، سال 1339

13- نامه نو یافته ای از غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته محمد باقری ، مجله نجوم ، شماره 2 ، سال 1375

14- غیاث الدین جمشید کاشانی و سلطان جلال الدین اسکندر پادشاه اصفهان ، نوشته سید محمد محیط طباطبایی ، مجله گوهر ، شماره 67 ، سال 1357

15- نامه ای از غیاث الدین جمشید کاشانی به پدر خود  ، نوشته علی اکبر شهابی ، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد ، شماره 26 و 27 ، سال 1357

16- جمشید کاشانی - دانشمندی پیشتاز در دانش ریاضی و ستاره شناسی ، نوشته هرمز بصاری ، مجله کاوه ، شماره 100 ، سال 1381

17- نوادر سمرقند - غیاث الدین جمشید کاشانی ، مجله آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) ، شماره 4 ، سال 1319

18- مختصری راجع به مکتب نجوم الغ بیگ ، نوشته نیازف ، ترجمه جمال عصار ، مجله پیام نو ، سال 6 ، شماره 5

19- رصدخانه الوغ بیگ (1) - رصدخانه اولغ بیگ و تاریخ کشف آن ، نوشته م. ن. ماسون ، ترجمه محمد صدیق طرزی ، مجله آریانا ، شماره 12 ، سال 1333

20- یادگار علمی الوغ بیگ ، نوشته ویکتور ویکتوویچ ، ترجمه و نگارش ع. قدری پور ، مجله آریانا 12 ، شماره 1

21- غیاث الدین جمشید مسعود الکاشی ، نوشته احمد سعیدی ، ماهنامه اطلاعات علمی ، شماره 365 ، سال 1388

22- کشف رصدخانه سمرقند ، نوشته ابوالقاسم اشتری ، مجله علمی و فنی ، شماره 2 ، سال 1337

23- غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته تمدن ، مجله علمی و فنی ، شماره 6 ، سال 1339

24- نامه غیاث الدین جمشید از سمرقند به پدرش ،کتاب زنبیل ، بقلم شاهزاد حاجی فرهاد میرزا معتمد الدله پسر عباس میرزای ولیعهد ، چاپ دوم سال 1345 در تهران به همت حاجی محمد رمضانی دارنده کلاله خاور ، چاپخانه افست اسلامیه

25- نگاهی به تاریخ  و ریاضیات ایران و جمشید کاشانی ، نوشته پرویز شهریاری ، مجله چیستا ، شماره 174 و 175 ، سال 1379

26- جمشید کاشانی و محاسبه سینوس زاویه یک درجه به روش تکراری ، نوشته اسگر آبو ، مجله میراث جاویدان ، شماره 3 و 4 ، سال 1375

27- زیج الغ بیگ (1) ، نوشته شهاب طاهری ، سالنامه کشور ایران ، سال نهم ، 1333

28- رساله طاق و ازج - تالیف غیاث الدین جمشید کاشانی ، ترجمه و تحشیه علیرضا جذبی ، نوشته ناصر تکمیل همایون ، مجله ساختمان ، شماره 3 ، سال 1367

29- نگاهی به نامه نو یافته غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته محمد باقری ، مجله دانش و مردم ، شماره 7 ، سال 1379

30- نکته هایی از تاریخ ریاضیات در ایران - نخستین مخترع کسرهای اعشاری استاد غیاث الدین جمشید کاشانی است ، نوشته ابوالقاسم قربانی ، مجله سخن ( مجله ادبیات و دانش و هنر امروز ) ، شماره 1 ، سال 1332

31- نکته هایی از تاریخ ریاضیات در ایران - تاریخ عدد پی در شرق و غرب - شاهکار یک ریاضیدان ایرانی ، نوشته ابوالقاسم قربانی ، مجله سخن ( مجله ادبیات و دانش و هنر امروز ) ، شماره 5 ، سال 1334

32- رصدخانه سمرقند ، نوشته غلامحسین صدری افشار ، مجله سخن ( مجله ادبیات و دانش و هنر امروز ) ، شماره 10 ، سال 1348

33- خط طاق های ایرانی بر اساس گفته غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته علیرضا جذبی ، مجله اثر ، شماره 10 و 11 ، سال 1364

34- معرفی نقد دانشمندان روسی راجع به غیاث الدین جمشید کاشانی و آثار وی ، نوشته لقمان بایمت اف ، کتاب ماه علوم و فنون ، شماره 56 ، آذر  سال 1381

35- غیاث الدین جمشید کاشانی  ، نوشته لقمان بایمت اف ، کتاب ماه علوم و فنون ، مهر  سال 1388

36- مفتاح الحساب ، نوشته حمید بهلول ، کتاب ماه علوم و فنون ، تیر سال 1388

37- قوس معماری ایرانی اسلامی در مفتاح الحساب غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته علی خیری ، کتاب ماه علوم و فنون ، شهریور سال 1388
 
38- دو گوهر کاشان - نکاتی درباره دو ریاضیدان نامدار کاشانی از سده 9 قمری ، نوشته محمدرضا عرشی ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

39- مسائل باب چهارم از مقاله پنجم مفتاح الحساب و پیشینه آنها در دیگر آثار ریاضی دوره اسلامی و دیگر تمدنها ، نوشته محمدرضا عرشی ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

40- نگاهی به مقاله چهارم کتاب مفتاح الحساب ، نوشته محمد مهدی کاوه یزدی ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

41- دانش ریاضی و معماری در آثار کاشانی ، نوشته جعفر طاهری ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

42- زندگی نامه و کارنامه غیاث الدین جمشید کاشانی ، نوشته یونس کرامتی ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

43- نگاهی به رساله لباب اسکندری ، نوشته سجاد نیک فهم خوب روان و فاطمه سوادی ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

44- رساله الوتر و الجیب کاشانی - محاسبه سینوس یک درجه ، نوشته فاطمه سوادی ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

45- نگاهی به رساله سلم السماء ، نوشته حمید بهلول ، کتاب ماه علوم و فنون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 4 ، مرداد سال 1390

مقاله های زبان عربی

1- مراجعات الکتب: کتاب مفتاح الحساب الکاشی ، نوشته نادر النابلسی ، مجله تاریخ العلوم العربیه ، شماره 5 ، سال 1398 قمری

2- جمشید غیاث الدین الکاشی ، نوشته احمد سعید الدمرداش ، مجله منبر الاسلام 35 ، شماره 2 ، سال 1397 قمری

3- الحضاره العلوم : « الکاشی »... مخترع الکسر العشری ، نوشته محمد یونس الحملاوی ، مجله منبر الاسلام ، شماره 634 ، سال 1420 قمری

4- مفتاح الحساب + رساله فی استخراج جیب الدرجه واحده ، مجله رساله العلم ، شماره 3 ، سال 1965 میلادی

5- رساله جمشید الکاشی الی والده ، مولف: کنیدی ، مترجم: احمد سعید الدمرداش ، مجله رساله العلم ، شماره 3 ، سال 1963 میلادی

6- جمشید غیاث الدین الکاشی و المتسلسله ذات الحدین ، نوشته احمد سعید الدمرداش ، مجله رساله العلم ، شماره 4 ، سال 1968 میلادی

 
مقاله های زبان انگلیسی و دیگر زبانها

1-     Al-Kashi's Plate of Conjunctions , E. S. Kennedy , Isis 38 , No. 1,2 , 1947

2-     A Fifteen Century Planetary Computer: Al-Kashi's Tabag al-Manateg , E. S. Kennedy , Isis 43 , No. 1 , 1952

3-     Parallax Theory in Islamic Astronomy , E. S. Kennedy , Isis 47 , No. 1 , 1956

4-     A Fifteenth - Century Lunar Eclipse Computer , E. S. Kennedy , Scripta Mathematica 17 , 1951

5-     Al-Kashi's Iteration Method for the Determination of sin1 , E. S. Kennedy , Scripta Mathematica 20 , 1954

6-     A Letter of Jamshid al-Kashi to His Father: Scientific Research at a Fifteenth Century Court , E. S. Kennedy , Orientalia , 29 , 1960

7-     Al-Kashi's Treatise on Astronomical Observational Instruments ,  E. S. Kennedy , , Journal of Near Eastern , Studies , 20 , No. 2 , 1961

8-     An Islamic Computer for Planetary Latitudes ,  E. S. Kennedy , Journal of the American Oriental Society 71 , No. 1 , 1951

9-     Al-Kashi's Impractical Method of Determining the Solar Altitude ,E. S. Kennedy and M.-TH. Debarnot , Journal for the History Arabic Science 3 , 1979

10-   Al-Kashi's Geographical Table , E. S. Kennedy and M. H. Kennedy , Transactions of the American Philosophical Society 77 , No. 7 , 1987

11-   Jamshid Al-Kashi : Calculating Genius , Glen Van Brummelen , Mathematics in School , No. 4 , 1998

12-   A New Treatise by al-Kashi on the Depression of the Visible Horizon , Mohammad Bagheri , From China to Paris , 2002

13-   A Newly Found Letter of Al-Kashi on Scientific Life in Samarkand , Mohammad Bagheri , Historia Mathematica . 24 , 1997

14-   The Tigonometric Tables of Al-Kashi in his Zij-I Khaqani , Javad Hamedanizadeh , Historia Matematica . 7 , 1980

15-   The Introduction of Al-Risala Al-Mouhitiyya : An English Translation , Mohammad K. Azarian , International Journal of Pure Applied Mathematics . 57 , No. 6 , 2009

16-   Al-Risala al-Muhitiyya: A Summary , Mohammad K. Azarian , Missiouri Journal of Mathematical Sciences . 22 , No. 2 , 2010

17-   An Early Interactive Method for the Determination of Sin1 , Farhad Riahi , The College Mathematics Journal . 26 , No. 1 , 1995

18-   The Heavenly City of Samarkand , Roya Marefat , The Wilson Quarterly . 16 , No. 3 , 1992

19-   Mathematical Knowledge of Architecture in the Works of Kashani , Jafar Taheri , Nexus Network Journal . 11 , No. 1 , 2009

20-   The XVth Century Timurid Mathematician Ghiyath al-Din Jamshid al-Kashi and his Computation of the Qubba , Yvonne Dold-Samplonius , Amphora , 1992

21-   The Muqarnas Plate Found at Takht-i Sulayman : A New Interpretation , Yvonne Dold-Samplonius and Silvia L. Harmsen , Muqarnas . 22 , 2005

22-   A Mathematical Treatise Written in the Samarqand Observatory of Ulugh Beg , Jan P. hoghendijk and Boris Rosenfled , Zeitschrift fur Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften . 15 , 2003

23-   Similar Mathematics in Different Cultures : Jamshid al-Kashi and Ludolph van Ceulen on the Determination of pi , Jan P. hoghendijk , Melanges offerts a Hossam Elkhadem par ses amis et eleves . 83 , 2007

24-   Al-Kashi's Determination of pi to 16 Decimals in an Old Manuscript , Jan P. hoghendijk , Zeitschrift fur Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften . 19 , 200925-   De sleutel tot de Rekenkunde van al-Kashi , Jan P. hoghendijk , Nieuw Archief voor Wiskunde 6 , No. 1 , 2005

26-   Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling , "Over hat meten" van al-Kashi , Sleutel tot de Rekenkunde (Miftah al-Hisab) , Jan P. hoghendijk , Nieuw Archief voor Wiskunde 6 , No. 1 , 2005

27-   Zur islamischen Rechenkunst und Algebra des Mittelalters , Paul Luckey , Forschungen und Fortschritte 24 , 1948

28-   Die Dechenkunst dei Gamsid b. Masud al-Kasi , Mit Ruckblicken auf die altere Geschichte des Rechnens , Paul Luckey , DEUTSCHE MORGENLANDISCHE GESELLSCHAFT , Wiesbaden , 1951

29-   Beitrage zur Erforschung der islamischen Mathematik II , Paul Luckey , Orientalia 22 , 1953

30-   Der Lehrbrief Uber den Kreisumfang (Ar_Risala al-Muhitiya) Von Gamsid ibn Masud al--Kasi , Paul Luckey , Herausgegeben von Albred Siggel , Mains , Berlin , 1953

31-   Intorno Alla Somma Delle Quarte Potenze dei Numeri Naturali , Baldassare Boncompagni , Bullettino di bibliographia e di storia delle scienze matematische e fisische , Roma , 1877

32-   ULUG BEY VE SEMERKANDDEKI ILIM FAALIYAETI HAKKINDA GIYASUDDIN-I KASI'NIN MEKTUBU , (Ghiyath al-Din al-Kashi's Letter on Uligh Bey and the Scientific Activity in Samarqand) , Aydin Sayili , Turk Tarih Kurumu Basimevi , Ankara 7 , No. 39 , 1960


کلمات کليدي : آثار غیاث الدین جمشید کاشانی مقاله Al-Kashi
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 26 فروردين ماه ، 1392 توسط admin


مرتبط با موضوع :

 به یاد جمشید کاشانی  [يكشنبه، 11 تير ماه ، 1402]
 سالروز مرگ جمشید کاشانی  [جمعه، 10 تير ماه ، 1401]
 سالگرد درگذشت جمشید کاشانی  [پنجشنبه، 10 تير ماه ، 1400]
 گزارش همایش میراث علمی جمشید کاشان 1390  [دوشنبه، 9 تير ماه ، 1399]
 پخش زنده آشنایی با مرکز بایگانی، پژوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی  [جمعه، 6 تير ماه ، 1399]
 كارگاه آموزشي استرلاب مسطح در اصفهان  [يكشنبه، 23 مرداد ماه ، 1390]
 گزارشي از موزه نجوم آستان قدس رضوي  [سه شنبه، 12 مرداد ماه ، 1389]
 برگزاري گارگاه آموزشي استرلاب در تهران  [يكشنبه، 13 تير ماه ، 1389]
 برگزاري كارگاه آموزشي استرلاب در شهر ري  [يكشنبه، 9 اسفند ماه ، 1388]
 مرکز بایگانی، پژوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی  [دوشنبه، 19 بهمن ماه ، 1388]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : ciw37qes
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 1
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب

انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.16 ثانیه