جستجو


منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی
· مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر
· نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
· بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
هلال ماه: رصد هلال ماه در روز
کاربرد نجوم در دین   قابليت رويت هلال ماه شوال 1432 با توجه به داده هاي رصدي رصدخانه دانشگاه كاشان با روش رصد هلال ماه نو در روز


اين مقاله صرفا بر اساس داده هاي رصدي و محاسبات علمي تدوين گرديده است و هرگونه بهره برداري غير علمي از آن ممنوع مي باشد.

آشنايي با روش رصد در روز
معمولا فعاليتهاي رصدي در شب انجام مي شود. اما مطالعه بر روي خورشيد ، و پديده هاي مرتبط با آن همچون خورشيد گرفتگي و گذر سيارات و گاه اختفاي سيارات با ماه (در روز) با داده هاي رصدي در روز انجام مي پذيرد. البته گاهي نيز پديده هاي خاصي نظير پديدار شدن دنباله دارهاي درخشان يا حتي ابرنواخترها در روز قابل رصد مي باشند. واقعيت امر اين است كه به دليل وجود جو در اطراف كره زمين و پراكنده شدن نور خورشيد در جو ما نمي توانيم اجرام كم نورتر آسمان را در روز مشاهده نماييم. درصورتي كه اگر جو وجود نمي داشت حتي ستارگان نيز در هنگام روز به سادگي قابل مشاهده مي بودند. بنابراين اگر از جو خارج شويم مي توانيم در حين مشاهده كره درخشان خورشيد، ستارگان پس زمينه آسمان را مشاهده نماييم. بنابراين تا هنگامي كه در داخل جو هستيم در هنگام روز فقط خورشيد و اجرام نسبتا پر نور قابل رصد مي باشند. اين اجرام اغلب شامل تعدادي از ستارگان ، سيارات پرنور ، دنباله دارها و ماه مي شوند. مشاهده ماه در روز و در پس زمينه آسمان آبي گاهي لذت بخش است . هرچند آلودگي هوا ، غبار ، ابر و حتي ساختمانهاي بلند در شهرها مانع توجه مردم عادي به آسمان و وجود ماه در آسمان مي شوند. بنابراين رصد هلال ماه در روز هاي ابتدايي و انتهايي ماه قمري نيز ميسر مي باشد. فقط ترجيحا براي تقويت قدرت بينايي و گاه افزايش توان تفكيك چشم بايد از ابزار مناسب استفاده شود.
چند سالي است تعدادي از رصدگران هلال ماه براي رصد هلال ماه اقدام به رصد در روز مي نمايند. شايد يكي از پر سابقه ترين رصدگاههاي هلال ماه نو به اين روش در ايران رصدخانه دانشگاه كاشان باشد. اين رصدخانه از تقريبا از چندماه پس از راه اندازي با تعدادي علاقمندان اين روش را با آزمون و خطا آغاز كرده و امروزه كمتر از پنج سال است كه در اين زمينه فعاليت مي كند.

رصد هلال ماه در روز به دو روش انجام مي پذيرد:

1- روش تنظيم دستي دستگاه : در اين روش از تلسكوپهاي با تنظيم دستي و يا نيمه اتوماتيك و حتي دوربين دوچشمي استفاده مي شود. با توجه به موقعيت هلال ماه نسبت به خورشيد و گاه سياره ناهيد ، موقعيت هلال ماه را تشخيص مي دهند. سپس ابزار خود را با روش تنظيم دستي به سوي هلال ماه نشانه روي مي كنند. البته زماني كه ماه و خورشيد نسبت به ناظر هم ارتفاع شده يا در يك سمت قرار بگيرند، اندكي كار ساده تر مي شود. مهم ترين اشكال اين است كه رصدكننده حتما بايد هلال را ببيند تا مطمئن شود كه درست هدفگيري كرده است. در اين شرايط اگر تلسكوپ موتوردار بوده و دقيقا قطبي شده باشد و مشكل خاصي پيش نيايد، رصد كننده مي تواند رصد خود را چند بار تاييد كرده و  ديگران هم مي توانند مؤيد رصد ايشان باشند. اما اگر از تلسكوپ بدون موتور و يا دوربين دوچشمي استفاده شود، شانس كمتري براي تاييد رصد خواهد داشت. البته اين موضوع براي تلسوپهاي موتوردار كه وقفه اي در حركتشان ايجاد شود . يا دقيقا رديابي را انجام ندهد هم صادق خواهد بود. بنابراين روش چندان اطمينان بخشي به نظر نمي رسد.

2- روش تنظيم اتوماتيك دستگاه : در اين روش از تلسكوپهاي تمام اتوماتيك استفاده مي شود. روش كار به اين صورت است كه از شب قبل تنظيمات دستگاه انجام شده، و تا زمان رصد منتظر مي مانند. سپس به تلسكوپ فرمان مي دهند تا به سمت ماه نشانه روي كند. سپس سعي مي كنند تا هلال را در ميدان ديد تلسكوپ يا كمي اطراف آن مشاهده نمايند. مهم ترين مزيت اين روش اين است كه اگر رصدكننده در هنگام جستجو از محدوده هلال ماه خارج شود، با يك فرمان نشانه روي مجدد به سوي ماه ميسر خواهد بود. مزيت ديگر اين است كه در صورت يافتن هلال مي توان موقعيت تلسكوپ را روي ماه فيكس نمود. اما موقعيت ماه نسبت به ستارگان دچار تغييرات زيادي مي شود. حتي دقيق ترين تلسكوپها نيز با اندكي اختلاف به سوي ماه نشانه روي مي كنند. بنابراين يافتن هلال ماه بايد در يك بازه يك تا چند درجه اي صورت پذيرد. با اين وجود مي توان به تلسكوپ فرمان داد تا به سمت نقطه خاصي از ماه نشانه روي نمايد.
البته تنظيمات اوليه تلسكوپهاي تمام اتوماتيك گاهي با روش تنظيم در روز هم انجام مي شود.  ولي دقت تنظيمات در شب بيشتر است. چرا كه قابليت امتحان با چندين جرم مختلف وجود دارد. با مقايسه اجمالي مي توان به اين نتيجه رسيد كه روش دوم  يعني استفاده از تلسكوپهاي تمام اتوماتيك قابليت بيشتري داشته ولي نياز به تجهيزات بيشتري دارد.

مقايسه رصد هلال ماه به روش سنتي با روش رصد در روز
اما رصد هلال در روز تفاوتهايي با رصد سنتي هلال دارد. در روش سنتي رصدگر بايد در موقعيت مناسبي كه افق غربي كاملا باز داشته و غبار ناچيزي دارد مستقر شده و منتظر بماند تا پس از غروب خورشيد، هلال را مشاهده نمايد. در اين هنگام نور باز تاب شده از هلال ماه بايد از بيشترين ضخامت جو عبور نمايد. وجود غبار در هنگام غروب خورشيد نيز اجتناب ناپذير است. نكته ديگر اينكه رصدكننده زماني كمتر از يك ساعت و گاه فقط چند دقيقه در اختيار دارد تا اقدام به رصد هلال نمايد. وجود تلاطم جوي بسار زياد در هنگام غروب خورشيد، تغييرات شرايط آب و هوايي ناشي از تغيير ناگهاني دما همچون حركت ابرها از ديگر مشكلات رصد هلال به روش سنتي است. علاوه بر اين رصد هلال به روش سنتي وابستگي زيادي به پارامترهاي مختلف ماه همچون ميل دايره البروجي ، زمان مكث ماه پس از غروب خورشيد ، سمت هلال ، ارتفاع هلال و... دارد. استفاده از تلسكوپهاي بزرگتر به دليل ميزان تفرق نور قرمز در جو براي رصد سنتي مشكل زيادي ايجاد مي نمايد. بنابراين روش سنتي با ابزارهايي با تنظيمات دستي و با ابزارهاي محدود تري قابل انجام است. ولي مهم ترين مزيت آن اين مي تواند باشد كه بخش زيادي از نور خورشيد پس از غروب خورشيد كاهش يافته است. واين امر رصد را آسانتر مي كند.
در روش رصد در روز مهم ترين پارامتر ماه ، جدايي زاويه اي آن نسبت به خورشيد مي باشد. پارامترهاي ديگر همچون فاز ماه ، ضخامت هلال و قدر ظاهري وابستگي خطي يا بعضا غير خطي با جدايي زاويه اي دارند. اگرچه فاصله ماه تا زمين نيز در اين بين بي تاثير نيست. پارامترهايي همچون ميل دايره البروجي ماه ، سمت ماه تاثير چنداني بر رصد هلال در روز ندارند. اما از آنجا كه هرچه زاويه ارتفاع ماه نسبت به ناظر بيشتر باشد ضخامت جو كه نور ماه از آن عبور مي كند كمتر است . رصد هلال در حوالي ظهر و بعد از ظهر با روش رصد در روز آسان تر خواهد بود. بنابر اين مدت رصد ميتواند به چند ساعت هم بيانجامد. براي نمونه رصد هلال ماه رمضان 1432 بيش از چهار ساعت در رصدخانه دانشگاه كاشان انجام گرفت.
بررسي تعداي از نتايج رصد هلال ماه در رصدخانه دانشگاه كاشان
رصدخانه دانشگاه كاشان از سال 1385 تلاشهايي را براي رصد هلال در روز آغاز نمود . در ابتدا با همكاري افرادي از ستاد استهلال اصفهان همچون عباس احمديان، محمد سلطان الكتابي و آقاي قاسمي اين روش را آغاز نمود. اما از سال 1386 اين روش را با تشكيل يك گروه به سرپرستي آقاي صفايي كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان پيگيري كرده و نتايج جالبي هم به دست آورده است. در بيشتر موارد رصد اوليه با تلسكوپ اصلي رصدخانه يعني تلسكوپ 16 اينچ مستقر در گنبد رصدخانه انجام شده و با تلسوپهاي كوچكتر نيز تاييد انجام شده است.
در جدول زير نتايج تعدادي از رصدهاي هلال با روش رصد در روز در رصدخانه دانشگاه كاشان همراه با مشخصات هلال ذكر گرديده است. براي مشاهده بهتراست ابتدا جدول را ذخيره كرده سپس مطالعه نماييد.تعداري از نتايج رصد در روز اين رصدخانه همچون رصد هلال ماه رمضان 1432 ، رصدهلال ماه شوال 1431 ، رصد هلال ماه رمضان 1431 ، رصد هلال ماه رجب 1431 قبلا از طريق همين سايت منتشر گرديده است اما موارد زيادي صرفا پس از رصد گزارش به ستاد استهلال اعلام گرديده و بطور رسمي منتشر نشده است. در بين نتايج رصد با تلسكوپ 16 اينچ يك مورد رصد در روز با دوربين دو چشمي هم ذكر شده است. تا براي مقايسه پارامترهاي هلال آسانتر باشد.
در جدول دوم مشخصات هلال ماه شوال در هنگام غروب ماه ، در روز دوشنبه هفتم شهريور 1390 همچنين مشخصات هلال در ساعت 11 صبح سه شنبه هشتم شهريور 1390 ذكر گرديده است. مشاهده مي شود كه مشخصات هلال عصر روز دوشنبه بحراني بوده و حتي مكث منفي دارد. بنابراين با روش رصد سنتي به هيچ وجه قابل مشاهده نيست. اما در همين زمان با روش رصد در روز (در صورت مساعد بودن وضع هوا) اگرچه رصد هلال آسان به نظر نمي رسد ولي غير ممكن هم نيست. اما در صبح روز سه شنبه تقريبا دو ساعت قبل از اذان ظهر (باز هم در صورت مساعد بودن وضع هوا) رصد هلال در روز به سادگي قابل انجام خواهد بود. بنابراين شايد روش رصد هلال در روز چندان ذر بين عموم پشناخته شدن باشد ولي مي توان آينده روشني براي آن متصور شد. چرا كه با قابليت انعطاف زيادتر در زمان بيشتر براي رصد مي توان نتايج قابل اعتمادتري به دست آورد.


کلمات کليدي : رويت هلال ماه شوال 1432 رصد در روز
ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 1 شهريور ماه ، 1390 توسط admin


مرتبط با موضوع :

 جدول اوقات شرعی خرداد برای شهرستان کاشان  [يكشنبه، 30 ارديبهشت ماه ، 1397]
 جدول کامل خورشید در قبله کاشان  [دوشنبه، 18 خرداد ماه ، 1394]
 سخنرانی استاد هوخندایک در باره روشهای قبله یابی  [دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1394]
 ارائه سخنرانی با موضوع قبله یابی توسط پرفسور هوخندایک  [سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1394]
 جدول اوقات شرعی شهرستان آران و بیدگل  [شنبه، 14 بهمن ماه ، 1391]
 گزارش رصد هلال ماه رمضان 1432  [دوشنبه، 10 مرداد ماه ، 1390]
 تصوير برداري پاناراما از حمراء شرقيه  [سه شنبه، 21 تير ماه ، 1390]
 گزارش رصد هلال ماه شوال 1431  [سه شنبه، 25 آبان ماه ، 1389]
 گزارش رصد هلال ماه رمضان 1431  [شنبه، 17 مهر ماه ، 1389]
 جدول اوقات شرعي كاشان  [سه شنبه، 29 تير ماه ، 1389]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : jez29lig
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

مروري بر داده هاي رصدي هلال ماه (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : سه شنبه، 1 شهريور ماه ، 1390
درود. مقاله روش رصدي‌تون خيلي عاليه؛ گزارش‌ رصد‌هام خوبه، مختصر و مفيد! اما من نمي دونم ارتفاع منفي هلال شوال 1432 و حتي خورشيد قبل از غروب چه مفهومي داره، يعني چطور ميشه خورشيد قبل از غروب( ساعت 19.36.20 = 6 دقيقه و 17 ثانيه قبل از زمان غروب خودش) ارتفاي منفي داشته باشه؛ و گذشته از اين‌ مورد چطور ميشه طبق نظر شما هلال رو با ارتفاع منفي رصد كرد؟ خواهش مي‌كنم با تو جه به اينكه در مقاله بالا گفته شده تنها ويژگي مهم هلال در روش رصد در روز، جدايي زاويه‌اي از خورشيده، پاسخ بديد. زنده باد.


[ ارسال جوابیه ]


سوال (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 13 شهريور ماه ، 1390
با سلام گزارش رويت هلال شوال 1432 كه قبلا روي سايت گذاشته بوديد را بنحو عجيبي روز سه شنبه برداشتيد لطفا علت را توضيح بدهيد آيا از شما خواسته شد كه گزارش مزبور را برداريد؟ يعني واقعا مسايل علمي هم در كشور ما سياسي شده و بايد ماه وخورشيد هم مطابق ميل سياسيون ظاهر و غايب شوند يا علت ديگري داشته؟ بهر حال چنين كاري از اعتبار اين سايت بعنوان يك سايت علمي مي كاهد.


[ ارسال جوابیه ]


admin (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 13 شهريور ماه ، 1390
درود معمولا پارامترهاي هلال ماه را در زمان غروب خورشيد ذكر مي كنند. يكي از آنها زاويه ارتفاع است. اگر در هنگام غروب خورشيد زاويه ارتفاع ماه نسبت به خورشيد كمتر باشد، زاويه ارتفاع منفي يا اصطلاحا مكث منفي ماه مي گويند. اما در مورد هلال ماه شوال 1432 پارامترها براي لحظه غروب ماه حساب شده بود. كه در اين زمان خورشيد بالاتر از افق قرار داشت. و رصد هلال در صورت مشاهده بصورت روش رصد در روز بايد انجام مي گرفت. بنابراين با روش رصد در روز تازماني كه ماه در آسمان باشد احتمال رصد وجود دارد. و ربطي به حضور خورشيد ندارد. بلكه هرچه جدايي زاويه اي بيشتر باشد احتمال رصد بيشتر مي شود.


[ ارسال جوابیه ]


admin (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 13 شهريور ماه ، 1390
درود گزارش هلال ماه شوال 1432 رصدخانه دانشگاه كاشان تا كنون روي سايت قرار داده نشده است. چون اين گزارش هنوز تايپ نشده. بنابراين چطور ممكن است شما گزارشي كه هنوز تايپ نشده را در اين سايت ديده باشيد. اما در روز سه شنبه فقط " گزارش رصد هلال رمضان 1432 " و مقاله " رصدهلال ماه در روز " از صفحه اصلي به آرشيو انتقال يافت. ولي چيزي از سايت حذف نشده است. اما بعضي از سايتها گزارشي را از قول چندين گروه ازجمله گروه رصدهلال اين رصدخانه بيان كرده اند. گزارش مزبور كلي گويي بوده از نظر اين سايت چندان اعتبار علمي ندارد. لذا اين سايت گزارش اينترنتي رصدهلال ماه شوال 1432 را هنوز منتشر نكرده است. و فقط گزارش مختصر رصد در روز سه شنبه بصورت تلفني به ستاد استهلال اصفهان و تهران اعلام شد.


[ ارسال جوابیه ]


داده رصدی هلال 10 آگوست 2010 (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : چهارشنبه، 23 شهريور ماه ، 1390
با سلام هشتمین گزارش از جدول داده های رصدی رصدخانه ، مربوط به رویت هلالی با جدائی زاویه ای 7.5 درجه است. با توجه به اینکه هیچیک از معیارهای کنونی رویت پذیری هلال ( حتی معیار مهندس اوده که رویت هلال با جدائی زاویه ای 6.5 درجه را پذیرفته است ) ، هلال 10 آگوست 2010 را در ایران قابل رویت نمیدانند و از طرف دیگر رکوردهای حدی بدست آمده برای رویت در روز با ابزار مناسب و ارتفاع مناسبتر هلال ( حدود 60 درجه در مقایسه با ارتفاع 10 درجه ای هلال 10 آگوست 2010 ) نزدیک به 1 درجه جدائی زاویه ای بیشتری نسبت به هلال 10 آگوست 2010 دارند ، چگونه رصد خود را توجیه مینماید؟ آیا مرجع علمی و مستقل دیگری این رصد را تایید کرده است؟ با احترام و آرزوی موفقیت برای شما علیرضا بوژمهرانی


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.48
تعداد آراء: 25


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب

انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.30 ثانیه