ارائه مقاله ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه تاریخ : سه شنبه، 26 بهمن ماه ، 1389
موضوع : همايشها
اين همايش در روز دوشنبه 2 اسفند 1389 در شهرري برگذار شد. در اين همايش مهندس صفايي كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان مقاله اي در رابطه با تعدادي از ابزارهاي رصدخانه مراغه ارائه نمودند.

مشاهده چكيده مقاله:

براي مشاهده پوستر در اندازه بزرگتر لطفا آن را ذخيره نماييد.


اطلاعات بيشتر


مقاله ابزارهاي رصدخانه مراغهمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=88