منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
رصدخانه دانشگاه کاشان گالري تصاوير-> صفحه اول

Venus

بازديد: 727
تصوير دنباله دار هولمز در آبان ماه 1386

بازديد: 700
سحابي بزرگ جبار (شكارچي)

بازديد: 885
هلال ماه از درون تلسكوپ اصلي رصدخانه

بازديد: 791
مقارنه ماه و ناهيد بر فراز نياسر و چشم انداز رصدخانه دانشگاه كاشان

بازديد: 806
تماس سوم گذر ناهید از روبروی خورشید 17 خرداد 1391

بازديد: 585
بهرام در كندوي عسل

بازديد: 752
خورشيدگرفتگي مرداد1387

بازديد: 707
خورشيدگرفتگي 25 دي 1388

بازديد: 732
رد نور سيارك 2007TU24 كه در 1386/11/8 از كنار زمين عبور كرد

بازديد: 718
هلال ماه نو ، رجب 1431

بازديد: 714
خورشيد گرفتگي 14 دي 1389

بازديد: 559
دنباله دار مكنات

بازديد: 587
ماه گرفتگي كلي 25 خرداد 1390

بازديد: 683
پنهان شدن سیاره هرمزد در پشت ماه - 25 تیر 1391

بازديد: 556
ساختار جو سیاره ناهید در هنگام گذر این سیاره از برابر خورشید

بازديد: 261
مقارنه ماه، ناهید و کیوان 13 آبان 1395

بازديد: 100
  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.29 ثانیه