بيكران آسمان

عنوان تاریخ
نگاهی به پرونده ثبت ملی استرلاب 26-6-1398 16:46:25
صفحه اینستاگرام رصدخانه دانشگاه کاشان 23-6-1398 14:00:04
تجلیل از سعید شاهوردی 9-6-1398 03:13:16
همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران 1398 6-6-1398 17:58:58
دومین کارگاه آموزشی پروژه زمانسنجی اختفاهای نجومی برگزار شد 4-6-1398 12:30:31
آتشکده نیاسر قابلیت تعیین ابتدای فصل ها را ندارد 3-6-1398 17:54:59
آقای طریحی پیشکسوت نجوم آماتوری در کاشان 10-5-1398 18:13:11
تصویربرداری از ماه گرفتگی 25 تیر 1398 28-4-1398 11:41:48
جانمایی ساعت آفتابی دانشگاه کاشان در نقشه گوگل 24-4-1398 23:02:30
دومین کارگاه آموزشی پروژه نجومی زمان سنجی اختفا 21-4-1398 12:08:33