بيكران آسمان

عنوان تاریخ
مستند تلویزیونی تا ثریا 24-12-1396 07:03:18
Theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe 18-12-1396 00:05:26
برنامه تلویزیونی با موضوع تشریح کاربرد نقشه آسمان توسط ایرج صفایی 14-12-1396 09:02:08
کنفرانس فیزیک ایران 1397 9-12-1396 13:38:20
Spectroscopy of fast rotating stars with small telescopes 2-12-1396 00:31:20
گزارش تلویزیونی معرفی رصدخانه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۸ 24-11-1396 22:44:47
پویانمایی ماه گرفتگی 11 بهمن 1396 17-11-1396 05:17:44
تصویربرداری از ماه گرفتگی 11 بهمن 1396 12-11-1396 08:47:07
سخنرانی ایرج صفایی با موضوع "تاریخ نجوم ایران" در شهر اراک 4-11-1396 08:13:58
ماه گرفتگی 11 بهمن 1396 1-11-1396 05:33:32