بيكران آسمان

عنوان تاریخ
برگزاری شب رصدی در خوابگاههای دانشگاه کاشان 19-9-1397 18:54:24
تصویربرداری اولیه از دنباله دار 46P/Wirtanen Comet 18-9-1397 12:04:57
تصویربرداری از مقارنه مریخ و نپتون 16-9-1397 23:27:31
انتشار کتاب مفتاح الحساب جمشید کاشانی 15-9-1397 20:50:51
دنباله دار 46P/Wirtanen میهمان آسمان پاییز 1397 7-9-1397 00:10:17
تجلیل از پیشکسوت نجوم آماتوری کاشان 5-9-1397 18:51:44
همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران 1397 30-8-1397 11:17:08
پاسداشت هشتادمین سال ثبت ملی آتشکده نیاسر 21-8-1397 16:10:35
جانمایی تعدادی از ساعت های آفتابی ایرج صفایی در نقشه گوگل 18-8-1397 18:20:07
همایش گرانش و کیهان شناسی 1397 5-8-1397 15:45:35