بيكران آسمان

عنوان تاریخ
فععالیت های رصدخانه دانشگاه کاشان در هفته جهانی نجوم 1398 27-2-1398 13:21:48
همایش بی کران آسمان 98 برگزار می شود 22-2-1398 02:33:08
همایش طلیعه اختران آران و بیدگل برگزار شد 21-2-1398 03:05:11
گردهمایی روز نجوم کاشان 1398 21-2-1398 00:50:16
کارگاه آموزشی عکاسی نجومی 98 برگزار شد 18-2-1398 12:36:27
همایش طلیعه اختران آران و بیدگل 98 18-2-1398 12:08:27
کارگاه آموزشی عکاسی نجومی اردیبهشت 98 12-2-1398 11:47:07
رنگین کمان دور ماه 29-1-1398 01:23:39
گزارش رصد موفق دوم و سوم از پروژه زمان سنجی نجومی اختفا 24-1-1398 20:18:15
کنفرانس فیزیک ایران 1398 18-1-1398 12:26:34