بيكران آسمان

عنوان تاریخ
گزارش همایش بین المللی جمشید کاشانی در سال 1379 3-11-1398 10:27:50
سنگ آرامگاه پروفسور کیاست پور تخته سیاه شد 27-10-1398 23:08:20
گردهمایی منجمان آماتور 1398 26-10-1398 11:07:26
رونمایی ترجمه کتاب آثارالباقیه 24-10-1398 21:45:59
ماه گرفتگی نیم سایه ای 20 دی 1398 17-10-1398 16:03:56
پویانمایی خورشیدگرفتگی 5 دی 1398 10-10-1398 14:19:26
تصویربرداری از خورشیدگرفتگی دی 1398 5-10-1398 13:29:43
همایش فیزیک دانشگاه پیام نور 1398 28-9-1398 12:38:46
خورشیدگرفتگی 5 دی 1398 23-9-1398 22:19:57
دکتر احمد کیاست پور درگذشت 17-9-1398 13:38:24