خورشيد گرفتگي 14 دي 1389 تاریخ : يكشنبه، 28 آذر ماه ، 1389
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


   خورشيدگرفتگي حلقوي 14 دي ماه 1389 در ايران بصورت جزئي قابل مشاهده است.

 اين خورشيد گرفتگي در روز چهاردهم دي ماه 1389 برابر با 4 ژانويه 2011  در رصدخانه كاشان از  ساعت 11:20:34 آغاز شده و در ساعت 12:49:37 به حداكثر خود مي رسد. و در ساعت 14:13:32 اتمام مي پذيرد. در زمان بيشينه گرفتكي تا 36/6 درصد از خورشيد توسط ماه پوشانيده مي شود. در زمان حداكثر گرفتگي زاويه سمت خورشيد 191 درجه و زاويه ارتفاع آن در اين رصدخانه 33 درجه بالاتر از افق خواهد بود. از آنجا كه در اين زمان اندازه ظاهري ماه حدود 0/95 اندازه ظاهري خورشيد است. بنابراين نوع خورشيدگرفتگي حلقوي است.  در نواحي شمالي اروپا حداكثر اين خورشيد گرفتگي حلقوي قابل مشاهده است. كه البته تا حدود 90 درصد گرفتگي انجام شده و بصورت جزئي بوده و ساختار حلقوي قابل مشاهده نخواهد بود.
 اين خورشيد گرفتگي بصورت جزئي در تمام نقاط ايران قابل مشاهده است. در تهران اين خورشيد گرفتگي از حدود ساعت 11:22 آغاز مي شود. و در ساعت 12:51 به حداكثر خود رسيده و در نهايت در ساعت 14:15 پايان مي پذيرد. در شكل زير مي توانيد كليه نقاطي از كره زمين كه اين پديده نجومي قابل رويت است ، مشاهده نماييد.
گزارشي از رصد خورشيدگرفتگي 25 دي ماه 1388


خورشيدگرفتگي 14 دي 1389منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=79