گزارش رصد هلال ماه شوال 1431 تاریخ : سه شنبه، 25 آبان ماه ، 1389
موضوع : کاربرد نجوم در دین


  انتشار گزارش رصد هلال ماه شوال 1431 پس از گذشت بيش از دو ماه از زبان كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان

گزارش رصد هلال ماه شوال 1431

طبق معمول شامگاه روز چهارشنبه 18/6/1389 در رصدخانه حاضر شده و تلسكوپهاي 16 و 12 اينچ را روشن كرده و تنظيمات آنها را انجام دادم. شرايط جوي مناسب بود و نگراني چنداني از نظر آلودگي هوا يا وجود رطوبت زياد وجود نداشت.

 از صبح  روز پنج شنبه 18/8/1389  تلاش را براي رصد شروع نموديم. در ابتدا فقط خودم در رصدخانه حضور داشتم و يك رصد مشكوك با تلسكوپ 12 اينچ داشتم . اما در ساعت 10 و 2 دقيقه صبح هلال ماه را بصورت كاملا مطمئن با تلسكوپ 16 اينچ مشاهده نمودم.  در اين زمان مشخصات هلال ومشخصات مكان رصد به قرار زير بود:

عرض جغرافيايي : 33درجه و 58 دقيقه شمالي

طول جغرافيايي : 51 درجه و 9 دقيقه شرقي

ارتفاع از دريا : 1774 متر

جدايي زاويه اي ماه از خورشيد : 13 درجه و 15 دقيقه قوسي

سن هلال : 0.93 روز

ارتفاع ماه : 26درجه و 25دقيقه قوسي

سمت ماه : 115 درجه و47 دقيقه قوسي

ارتفاع خورشيد : 39 درجه 37و دقيقه قوسي

سمت خورشيد : 114 درجه و 22 دقيقه قوسي

زمان مخفي شدن ماه در پشت كوه : 19:21 دقيقه

ابزار مورد استفاده تلسكوپ 16 اينچ Meade LX 200 GPS از نوع انعكاسي اشميت - كاسگرين كاتاديوپتريك با فاصله كانوني mm4064 و چشمي32 ميلي متر استفاده شده بود بنابراين بزرگنمايي 127 برابر بود.

زمان بندي و ابزار مورد استفاده كليه  اعضاي گروه نيز كه با اختلاف زماني وارد رصدخانه شده،  موفق به رصد هلال گرديدند، به ترتيب زير است:
ا.صفايي              8:44         رصد مشكوك با تلسكوپ 12 اينچ
ا.صفايي              10:02                        با تلسكوپ 16 اينچ
سعيد شاهوردي    10:59                        با تلسكوپ 16 اينچ
ياصر شاپوري         10:25                        با تلسكوپ 12 اينچ
ياصر شاپوري         11:00                        با تلسكوپ 16 اينچ
سعيد شاهوردي    11:05                        با تلسكوپ 12 اينچ
ا.صفايي              11:06                         با تلسكوپ 12 اينچ
سعيد كريمي        11:28                        با تلسكوپ 16 اينچ
مهدي ملك زاده     11:38                        با تلسكوپ 16 اينچ
سعيد خداپناه       12:35                        با تلسكوپ 16 اينچ
آقاي مجيد قهرودي و محمدرضا پاكروان فر نيز رصد مشكوك داشتند.
بنابراين تقريبا اكثر اعضاي گروه موفق به رصد هلال قبل از ظهر گرديدند. ( ساعات اعلام شده براساس ساعت تابستاني است. ) و رصد هلال ماه رمضان 1431 اين رصدخانه را كه در روز سه شنبه 19/5/1389 انجام گرفته بود، تاييد مي نمايد. البته هلال تازمان غروب در رصدخانه مشاهده مي شد. و از حدود ساعت 12:30 بصورت كاملا واضح مشاهده مي شد. و هريك از اعضاي گروه چندين با رصد خود را تاييد نمودند.

گزارش رصد اوليه را حدود ساعت 10:30  همان روز به ستاد استهلال اصفهان و تهران اعلام كرديم.


رصد هلال ماه شوال 1431منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=75