برگزاري كارگاه آموزشي ساعت آفتابي آنالماتيك در دانشگاه كاشان تاریخ : يكشنبه، 11 مهر ماه ، 1389
موضوع : ساعت آفتابي


 كارگاه آموزشي ساعت آفتابي آنالماتيك با شاخص انسان در دانشگاه كاشان برگزار شد.

توجه به انواع گوناگون ساعتهاي آفتابي مي تواند موجب ايجاد رويكردي نوين به خورشيد و در نهايت طبيعت گردد. در جامعه كنوني متاسفانه ساختار معماري شهري با سرشت انسان سنخيت كمتري دارد. اغلب مردم در شهرهاي بزرگ در آپارتمانها و يا خانه هاي كوچك زندگي مي كنند. و در بسياري از ساعات روز از دريافت نور مستقيم خورشيد محرومند. اما ساعتهاي آفتابي اغلب بايد در نقاطي ساخته و نسب گردند، كه در مدت زمان زيادي آفتابگير باشند. بنابراين مردم عادي را به فكر وامي دارد تا توجه بيشتري به زاويه تابش خورشيد در طول سال نمايند. از اين بين نوع خاصي از ساعتهاي آفتابي به نام ساعت آفتابي آنالماتيك طوري طراحي مي شود كه هر شخص فقط با قرار گيري در محل مشخص شده به عنوان شاخص اين ساعت ، مي تواند ساعت را تشخيص دهد. لذا از يك سو سرگرم كننده بوده و از سوي ديگر هر فردي را براي مشاهده مستقيم به نزديكي ساعت آفتابي جلب مي كند. و مخصوصا از ديدگاه  افراد عادي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. علاوه بر اين عدم نياز به محاسبات تعديل زمان نيز كاربرد آن را آسان تر مي نمايد.

رصدخانه دانشگاه كاشان در راستاي ترويج نجوم و مخصوصا ترويج استفاده از ساعتهاي آفتابي اقدامات متددي انجام داده است. اين بار نيز در نظر دارد تا با برگزاري كارگاه آموزشي ساعت آفتابي آنالماتيك، علاوه بر آموزش اين نوع ساعت، مقدمات را براي طراحي و اجراي اين ساعتهاي  آنالماتيك  را در بين دانشجويان اين دانشگاه و دانشگاه هاي منطقه ترويج نمايد.
اين كارگاه آموزشي روز سه شنبه بيست و هفتم مهر ماه 1389 از ساعت 10 تا 12  توسط مهندس صفايي كارشناس رصدخانه در دانشكده علوم دانشگاه كاشان برگزار گرديد.

در زير به بعضي از اقدامات اين رصدخانه كه در زمينه ترويج ساعتهاي آفتابي انجام شده مي توان اشاره نمود.

محاسبه و طراحي ساعت آفتابي با مختصات اين رصدخانه و تكثير و انتشار آن 
همكاري در ساخت يكي از بزرگترين ساعتهاي آفتابي ايران در آران و بيدگل
برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه ساعتهاي آفتابي
تشويق دانشجويان دانشگاه كاشان جهت ساخت ساعتهاي آفتابي

 


ساعت آفتابي آنالماتيك sundialمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=70