پویانمایی ماه‌گرفتگی ۶ آبان ۱۴۰۲ تاریخ : پنجشنبه، 18 آبان ماه ، 1402
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


    تصویربرداری و پویانمایی ماه‌گرفتگی ۶ آبان ۱۴۰۲ توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

ماه‌گرفتگی جزئی شامگاه شنبه 6 آبان 1402 رخ داد. تصویربرداری از این پدیده آسمانی با دوربین Canon 5D و تلسکوپ MEADE هشت اینچ انجام شده است. 47 تصویر در زمان 2 ساعت و 3 دقیقه عکس‌برداری شده سپس با قرار گرفت تصاویر به دنبال هم، پویانمایی انجام شده است. از آنجا که استقرار تلسکوپ سمتی-ارتفاعی بوده‌ است، اثر چرخش ظاهری ماه نسبت به ناظر در طول زمان تصویربرداری به سادگی دیده می‌شود. عکس‌برداری و پویانمایی توسط ایرج صفایی در رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان در نیاسر انجام شده است.


ماه گرفتگی آبان 1402 ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=639