اجراي نقشه آسمان بر روي فيبر مدار چاپي تاریخ : سه شنبه، 29 تير ماه ، 1389
موضوع : آموزش ها


  نقشه آسمان كه قبلا به صورت گردونه در رصدخانه دانشگاه كاشان به چاپ رسيده بود. توسط يكي از دانشجويان دانشگاه كاشان روي فيبر مدار چاپي منتقل شد.

يكي از دانشجويان فيزيك خوش ذوق دانشگاه كاشان در قالب پروژه عملي درس نجوم مقدماتي زير نظر آقاي صفايي كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان ، نقشه آسمان را بر روي فيبرهاي مدار چاپي اجرا نمود. تاكنون نقشه آسمان به روشهايي همچون چاپ روي كاغذ و مقواي معمولي ، كاغذ هاي شفاف ، صفحه هاي فلزي، شب رنگ و يا شب نما پياده شده بود. و يا بر روي سطوح كروي فلزي و غير فلزي اجرا گرديده بود. اما اين بار آقاي عربيان اين نقشه را بر روي صفحات مدار چاپي كه براي طراحي مدار هاي الكترونيكي استفاده مي شود، نقشه آسمان را اجرا نمود.

طرح اجرا شده بر روي فيبر مدار چاپي

گردونه آسمان يا نقشه اوليه


نقشه آسمان فيبر مدار چاپيمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=63