تير يا عطارد به كندوي عسل مي رود. تاریخ : شنبه، 19 تير ماه ، 1389
موضوع : پديده هاي نجومي


دوشنبه 89/4/21 سياره تير ( يا عطارد ) در حالت مقارنه با خوشه ستاره اي كندوي عسل قرار مي گيرد.شامگاه دوشنبه بيست ويكم تير ماه 1389 سياره تير ماه كه در حال افزايش فاصله زاويه اي خود از خورشيد است. ضمن عبور از بين ستارگان صورت فلكي خرچنگ در كنار مجموعه ستارگان خوشه ستاره اي كندوي عسل قرار مي گيرد. اين پديده با تلسكوپ حتي تلسكوپهاي كوچك و دوربين دوچشمي قابل مشاهده است. اين پديده حد اقل سالي يك بار رخ ميدهد. اما اكثر مواقع به دليل جدايي زاويه اي كم بين خورشيد و سياره تير مشاهده آن تا حد زيادي مشكل تر است. اما امسال با شناخت صورت فلكي خرچنگ ، مي توان سياره تير را رصد نمود. خوشه ستاره اي كندوي عسل با شماره M44 در فهرست مسيه ثبت شده و يك خوشه ستاره اي باز و نسبتا درخشان مي باشد. كه در آسماني تاريك و شرايط مناسب با چشم غير مسلح نيز به صورت لكه ابر بسيار كم فروقي تقريبا در مركز صورت فلكي خرچنگ ( يا سرطان ) خودنمايي مي كند.


در تصوير زير مقارنه سياره مريخ با خوشه ستاره اي كندوي عسل كه دوسال قبل رخ داد مي توانيد مشاهده نماييد. اين تصوير با تلسكوپ پنج اينچ انكساري و دوربين canon5D در اين رصدخانه تصوير برداري شده است:تير عطارد خوشه ستاره اي كندوي عسلمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=62