گزارش خورشیدگرفتگی 3 آبان 1401 تاریخ : چهارشنبه، 4 آبان ماه ، 1401
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


    گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی خورشیدگرفتگی 3 آبان 1401 و رصد این پدیده در دانشگاه کاشان

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی خورشیدگرفتگی 3 آبان 1401 و رصد این پدیده در دانشگاه کاشان که رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان با همکاری انجمن علمی دانشجویی فیزیک برگزار نمودند:
گزارش تصویری رصد خورشیدگرفتگی آبان 1401 ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان انجمن علمی فیزیکمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=616