بوسه کوه بر ماه تاریخ : پنجشنبه، 24 شهريور ماه ، 1401
موضوع : چشم‌انداز آسمان


    ثبت تصویری از ماه بر لبه کوه که همچون نیمرخ چهره است، توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

بخشی از ناهمواری‌های لبه کوه‌های نیاسر کاشان همچون نیمرخ چهره است. ایرج صفایی مسئول رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان، تصویری ثبت کرده که ماه در جایگاهی در لبه کوه دیده می‌شود که انگار کوه بر ماه بوسه می‌زند.

⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️کوه ماه ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=612