پرتاب جرم خورشیدی تاریخ : سه شنبه، 14 تير ماه ، 1401
موضوع : فيلم ها


    فیلم‌برداری از پرتاب جرم از خورشید توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

این رویداد پرتاب جرم در روز یکشنبه 18 آبان 1400 در ساعت 16:26 رخ داده و توسط ایرج صفایی مسئول رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان فیلم‌برداری شده است. گذشت زمان در دو بخش نخست واقعی است. اما در بخش پایانی اندکی سرعت فیلم کُند شده است.

لینک دیدن کلیپ:

https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/20317/

 


پرتاب جرم خورشید ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=602