آشوب ابرها تاریخ : شنبه، 4 تير ماه ، 1401
موضوع : فيلم ها


    زمان-گذشت آشوب ابرها در نیاسر که توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان تصویربرداری شده است

ایرج صفایی از پشت‌بام رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان عکسهایی از جابجایی ابرها گرفته و با افزایش ظاهری گذشت زمان، حرکت دو لایه ابر در دو جهت متفتوت را به نمایش گذاشته است.

لینک دیدن فیلم

https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/20266/

⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️
زمان-گذشت آشوب ابرها ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=600