ساختار سازه نجومی بندرعباس تاریخ : دوشنبه، 30 خرداد ماه ، 1401
موضوع : فيلم ها


    آشنایی با ساختار و کارکرد ساعت آفتابی با کاربرد حلقه اعتدالی پایانه مسافربری دریایی حقانی بندرعباس از زبان ایرج صفایی سازنده این سازه

این سازه نجومی را ایرج صفایی مسئول رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۴ ساخته و نصب کرده‌اند. در اینجا ایشان ساختار این ساعت آفتابی که در پایانه مسافربری دریایی حقانی بندرعباس در جنوب ایران نصب شده را توضیح می‌دهند.


لینک دیدن فیلم:
https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/20245/

 ساعت آفتابی حلقه اعتدالی بندرعباس ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=599