فیلمی از سطح ماه تاریخ : شنبه، 21 اسفند ماه ، 1400
موضوع : فيلم ها


    فیلم‌برداری از سطح ماه با استفاده از تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

فیلم‌برداری زمانی انجام شده که نیمی از ماه روشن بوده است. تا پستی و بلندی‌های ماه در بخشی که نزدیک به ناحیه تاریک ماه است بهتر دیده شود. این فیلم توسط ایرج صفایی از پشت چشمی تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان فیلم‌برداری شده است.

لینک دیدن فیلم:

https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/19846/


⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️
فیلمبرداری سطح ماه ایرج صفایی تلسکوپ رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=583