آشوب در ابرها تاریخ : چهارشنبه، 20 بهمن ماه ، 1400
موضوع : چشم‌انداز آسمان


    زمان-گذشت آشوب ابرها در نیاسر که توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان تصویربرداری شده است

تصویربرداری و پویانمایی آشوب ابرها در نیاسر کاشان که توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان انجام گرفته است.

لینک دیدن فیلم:

https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/18691/


⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️


 


آشوب ابرها نیاسر ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=578