همنشینی ماه و ناهید آذر ۱۴۰۰ تاریخ : پنجشنبه، 18 آذر ماه ، 1400
موضوع : چشم‌انداز آسمان


    تصویربرداری از همنشینی ماه و ناهید، شامگاه سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

گرچه پدیده همنشینی ماه و ناهید در هر ماه قمری رخ می‌دهد. اما زمانی که ماه هلال باریکی باشد میزان درخشش ظاهری ناهید در برابر هلال ماه زیباتر جلو می‌کند. گاه نیز همنشینی در نزدیکی خورشید رخ می‌دهد و چندان چشم‌انداز جالبی از آنها نمی‌توان دید. شانزدهم آذر 1400 هلال ماه با ناهید همنشین شد. ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان تصاویری از این پدیده ثبت کرده است. در تصویر نخست ماه و ناهید را در پهنه آسمان شامگاهی و پیش از تاریک شدن هوا می‌بینید. تصاویر دوم و سوم جابجایی این دو جرم درخشان آسمان را در زمان ۲۸ دقیقه نشان می‌دهد. در تصویر دوم هر تصویر دو دقیقه زمانی با تصویر پیش از خودش فاصله داشته است. ولی در تصویر سوم فاصله زمانی هر تصویر یک دقیقه بوده است. سپس تصاویر برهم‌نهی شده تا روند جابجایی ظاهری ماه و ناهید در آسمان را نشان دهد.
همنشینی ماه ناهید تصویربرداری ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=570