فیلم‌برداری از سطح ماه تاریخ : سه شنبه، 27 مهر ماه ، 1400
موضوع : فيلم ها


    فیلم‌برداری از سطح ماه توسط ایرج صفایی با تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان

فیلم‌برداری از سطح ماه که با استفاده از تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی مسئول رسدخانه در شامگاه یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ انجام گرفته است.

لینک دیدن فیلم:

https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/18198/

⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️فیلم‌برداری سطح ماه ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=563