ثبت ملی استرلاب ایرانی تاریخ : سه شنبه، 20 مهر ماه ، 1400
موضوع : ابزارهاي نجوم قديم


    مصاحبه ایرج صفایی با رادیو فرهنگ درباره پرونده ثبت ملی استرلاب مسطح ایرانی

مصاحبه ایرج صفایی مسئول رسدخانه دانشگاه کاشان با رادیو فرهنگ درباره پرونده ثبت ملی میراث ناملموس استرلاب مسطح بسیط ایرانی در برنامه هفت اورنگ در رادیو فرهنگ

چهارشنبه: ۲۱ مهر ۱۴۰۰
ساعت: ۲۱:۰۰

برنامه هفت اورنگ
رادیو فرهنگ

کارشناس: ایرج صفایی
مجری: حامد موسوی
تهیه کننده: حسین رحمانی
مصاحبه رادیو فرهنگ برنامه هفت اورنگ ایرج صفایی استرلاب اسطرلاب مسطح ثبت میراث ناملموسمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=562