خوشه ستاره‌ای گوی‌سان M2 تاریخ : دوشنبه، 29 شهريور ماه ، 1400
موضوع : چشم‌انداز آسمان


    تصویربرداری از خوشه ستاره‌ای گوی‌سان M2 توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

خوشه ستاره‌ای گوی‌سان(کروی) M2  یا NGC7089 که از دیدگاه ناظران زمینی در پیکر آسمانی آبریز دیده می‌شود، در فاصله حدود ۵۵ هزار سال نوری از ما بوده و قطر آن نزدیک به ۸۷ سال نوری است. این خوشه ستاره‌ای با عمر حدود ۱۳ میلیارد سال، یکی از پیرترین خوشه‌های ستاره‌ای کهکشان ما به حساب می‌آید. توده بسیار فشرده‌ای از ستارگان با جِرمی نزدیک به یکصد هزار برابر جرم خورشید که با تلسکوپ‌های آماتوری تفکیک ستارگان آن دشوار است. تصویر زیر با تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان در بامداد ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط ایرج صفایی ثبت شده است. اگر عرض تصویر اندکی بیش از ۳۰ دقیقه کمانی در نظر گرفته شود، اندازه ظاهری این خوشه ستاره‌ای را می‌توان برآورد کرد.

⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️
خوشه ستاره‌ای گوی‌سان کهکشان ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان M2منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=558