آشنایی با آلودگی نوری تاریخ : يكشنبه، 10 مرداد ماه ، 1400
موضوع : فيلم ها


    آشنایی با چیستی آلودگی نوری از زبان ایرج صفایی مسئول رسدخانه دانشگاه کاشان

آلودگی نوری یکی از گونه‌های آلودگی محیط زیست است که گریبان‌گیر کره زمین شده است. ایرج صفایی مسئول رسدخانه دانشگاه کاشان در این باره توضیح می‌دهد.

لینک مشاهده فیلم:
https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/17929/کنترل آلودگی نوری محیط زیست ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=545