اجرام ژرفای آسمان تاریخ : دوشنبه، 21 مهر ماه ، 1399
موضوع : فيلم ها


    ارائه فیلم آموزشی با موضوع اجرام ژرفای آسمان توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان

ارائه فیلم آموزشی با موضوع اجرام ژرفای آسمان که با یک تلسکوپ آماتوری می‌توان دید، توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان


لینک مشاهده فیلم
https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/16774/ژرفای آسمان کهکشان خوشه ستاره‌ای سحابیمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=465