دنباله دار درخشان آسمان تابستان تاریخ : دوشنبه، 16 تير ماه ، 1399
موضوع : دنباله دارها
این دنباله دار در هشتم فروردین 1399 توسط تلسکوپ فضایی NEOWISE کشف شد. گرچه دنباله دار C/2020 F3 (NEOWISE) در روز دوم امرداد 1399 به نزدیکترین فاصله نسبت به زمین می رسد، اما این دنباله دار در این روزها یعنی تا 19 تیر 1399 هنوز در نزدیکترین فاصله نسبت به خورشید قرار گرفته است. بنابراین درخشان ترین حالت آن است. بهترین حالت برای مشاهده آن بامداد سه شنبه 17 تیر است. چراکه مناسبترین زاویه ارتفاع را خواهد داشت. چون قدر مجموع این دنباله دار به حدود یک رسیده است، با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده خواهد بود. موقعیت فعلی این دنباله دار در پیکر آسمانی ارابه ران است و به سوی پیکر آسمانی سیاهگوش می رود. این دنباله دار قبل از طلوع خورشید در افق شرقی درصورتی که غبار و رطوبت زیاد نداشته باشد، قابل مشاهده خواهد بود.

در نقشه پایین موقعیت فعلی این دنباله دار را پیش از طلوع خورشید می توانید ببینید. هم چنین موقعیت دنباله دار در روزهای بعدی در نقشه دوم آمده است.

دنباله دار رصدخانه دانشگاه کاشان C/2020 F3 (NEOWISE)منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=446