انتشار مقاله بررسی اختروشها به عنوان شمعهای استاندارد کیهانی تاریخ : يكشنبه، 15 تير ماه ، 1399
موضوع : پژوهش
اجرام شبه ستاره ای یا اختروش ها کهکشانهای بسیار دوری هستند که از یک سوی درخشش زیادی دارند و از سوی دیگر فاصله بسیار زیاد آنها موجب می شود تا ما آنها را بصورت نقطه ای ببینیم. از این روی آنها را اختروش  یا کوازار می نامند. استفاده از ویژگی های طیفی این کهکشانها برای فاصله سنجی، دقت اندازه گیری در فواصل دور را افزایش می دهد. ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان این روش جدید را بررسی کرده و در مقاله بررسی اختروش ها به عنوان شمع های استاندارد کیهانی در دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ارائه نموه اند.

مقاله اختروش کوازار شمع استاندارد کیهانی ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=445