گزارش همایش میراث علمی جمشید کاشان 1390 تاریخ : دوشنبه، 9 تير ماه ، 1399
موضوع : اخترشناسي باستان
گزارش برگزاری همایش میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی در سال اسفند 1390 در دانشگاه کاشان

نوشته: زینب کریمیان

این گزارش در مجله میراث علمی اسلام و ایران، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1391 منتشر گردیده است.

سالگرد درگذشت جمشید کاشانیمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=443