تصویربرداری از خورشیدگرفتگی تیر 1399 تاریخ : دوشنبه، 2 تير ماه ، 1399
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد
این تصاویر با استفاده از تلسکوپ ده اینچ و دوربین Canon 5D توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان با همکاری خانم رصافیان ثبت شده است.

تصویربرداری خورشیدگرفتگی رصدخانه دانشگاه کاشان Solar Eclipseمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=439