گزارش همایش بین المللی جمشید کاشانی در سال 1379 تاریخ : پنجشنبه، 3 بهمن ماه ، 1398
موضوع : اخترشناسي باستان


    متن گزارش برگزاری همایش بین المللی غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی دان و اخترشناس نامدار ایران در سال 1379

این همایش در روزهای 19 تا 21 آبان 1379 در دانشگاه کاشان برگزار گردید. در همین همایش بود که اقدامات اولیه برای تاسیس رصدخانه دانشگاه کاشان انجام گرفت. دکتر محمد باقری گزارشی از برگزاری این همایش نوشته و آن را در شماره های 4 و 5 سال هیجدهم مجله چیستا یعنی دی و بهمن 1379 منتشر کردند. این متن برگرفته از وبسایت شخصی دکتر محمد باقری است. در زیر متن این گزارش را می توانید دانلود کنید:


همایش بین المللی جمشید کاشانی دانشگاه کاشان 1379منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=411