تصویربرداری از خورشیدگرفتگی دی 1398 تاریخ : پنجشنبه، 5 دي ماه ، 1398
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


    تصویربرداری از خورشیدگرفتگی پنجم دی 1398 در رصدخانه دانشگاه کاشان

عکسها با دوربین Canon 5D و از پشت تلسکوپ Tall 250K توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان تصویربرداری شده است.تصویربرداری خورشیدگرفتگی 5 دی 1398 رصدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=405