دنباله دار سوهو میهمان آسمان پاییزی تاریخ : سه شنبه، 9 مهر ماه ، 1398
موضوع : دنباله دارها


    دنباله دار SOHO P/2008 Y12 میهمان آسمان در پاییز 1398 است

این دنباله دار شامگاه سه شنبه 9 مهر 1398 همنشین سیاره تیر و در پیکر آسمانی خوشه است و به سوی خورشید به پیش می رود. قدر ظاهری این دنباله دار در این شبها اندکی کمتر از 6 است که در شبهای آینده پیش بینی شده تا قدر منفی دو درخشان شود. این دنباله دار بیشرین درخشندگی را در شامگاه پنج شنبه 18 مهر 1398 خواهد داشت. از آنجا که از دید ناظران زمینی در نزدیکی خورشید است، شکار آن کار ساده ای نیست. ولی شاید با تلسکوپ های با قطر دهانه بیش از ده اینچ بتوان آن را مشاهده نمود. دوره تناوب این دنباله داد 5.4 سال و خروج از مرکز آن حدود 0.9787 است.
گردآوری و نگارش: ایرج صفایی


دنباله دار سوهو SOHO P/2008 Y12 Cometمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=388