نگاهی به پرونده ثبت ملی استرلاب تاریخ : سه شنبه، 26 شهريور ماه ، 1398
موضوع : ابزارهاي نجوم قديم


    نگاهی به پرونده ثبت ملی استرلاب ایرانی در روزنامه اصفهان زیبا، یکشنبه 24 شهریور 1398


پرونده ثبت ملی "دانش، فن و مهارت استرلاب مسطح بسیط" با همکاری ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان در سال 1390 آماده شده و پس از پیگیریهای بسیار از طرف ایشان در یکم شهوریور 1396 بالاخره در چهارچوب میراث ناملموس با شماره 105 به ثبت ملی رسید. روزنامه اصفهان زیبا دست به ابتکار جالبی زده و بخشی را به میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص داده و در این بین پرونده های میراث فرهنگی منطقه که ثبت ملی شده است را بررسی و منتشر می کند. در شماره یکشنبه 24 شهریور 1398 به موضوع استرلاب پرداخته است.
این ابزار مهم ستاره شناسی که در ایران بزرگ استفاده می شده است هنوز در استان اصفهان طراحی و ساخته می شود. آقای صفایی بیش از دو دهه است که به این موضوع پرداخته و علاوه برگونه های رایج گونه های فراموش شده را نیز بازآفرینی کرده یا در دست طراحی دارد.


لینک صفحه نخست روزنامه اصفهان زیبا، یکشنبه 24 شهریور 1398

http://www.isfahanziba.ir/archive/d/2019-09-15#

 

لینک متن اصلی خبر در وبسایت روزنامه اصفهان زیبا

http://www.isfahanziba.ir/node/100834

پرونده ثبت ملی استرلاب روزنامه اصفهان زیبامنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=387