گزارش رصد موفق چهارم از پروژه زمان سنجی اختفای نجومی تاریخ : سه شنبه، 18 تير ماه ، 1398
موضوع : اختفاها


    انجام رصد موفق چهارم از پروژه نجومی زمان سنجی اختفا (APTO) در شامگاه دوشنبه 17 تیر 1398

این رصد توسط محمدرضا پاکروان فر با همکاری امیررضا مهندس با استفاده از تلسکوپ 10 اینچ رصدخانه دانشگاه کاشان انجام گرفت. گفتنی است آقای امیررضا مهندس اخیرا به گروه رصد اختفای رصدخانه دانشگاه کاشان پیوسته اند.


پروژه نجومی زمان سنجی اختفا (APTO) بخشی از یک فعالیت بین المللی برای ثبت اختفاهای نجومی در ایران است. هم اکنون چند رصدخانه از جمله رصدخانه دانشگاه کاشان در ایران با نماینده خاورمیانه انجمن بین المللی اختفا و گرفت  IOTA-ME در انجام این پروژه همکاری می کنند.پروژه نجومی زمان سنجی اختفا رصدخانه دانشگاه کاشان APTOمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=375