ماه گرفتگی یکم بهمن 1397 تاریخ : دوشنبه، 10 دي ماه ، 1397
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


    بامداد دوشنبه یکم بهمن 1397 ماه گرفتگی کلی رخ می دهد که در ایران بصورت نیم سایه ای قابل مشاهده است.

این ماه گرفتگی در بخش بزرگی از آسیا و اقیانوسیه بصورت کامل قابل مشاهده است. اما در ایران گرفتگی نیم سایه ای اندکی قبل از طلوع خورشید رخ می دهد. بنابراین با توجه به نور خورشید پدیده چندانی قابل مشاهده نیست. از سوی دیگر ماه در افق غربی غروب کرده و فرصت مشاهده ماه گرفتگی جزئی را هم در ایران نخواهیم داشت.


زمان بندی مراحل ماه گرفتگی بر پایه ساعت رسمی ایران به شرح زیر است:


لحظه ورود ماه به نيم سايه زمين: ساعت 6 و 06 دقيقه و 30 ثانيه بامداد یکم بهمن 1397
لحظه ورود ماه به سايه زمين ( تماس اول ) : ساعت 7 و 03 دقيقه و 54 ثانيه 
لحظه آغاز گرفتگي كامل ( تماس دوم ) : ساعت 8 و 11 دقيقه و 17 ثانيه
لحظه میانه گرفتگي ( وسط خسوف ) : ساعت 8 و 42 دقيقه و 15 ثانيه
لحظه آغاز گشودگي كامل ( تماس سوم ) : ساعت 9 و 13 دقيقه و 13 ثانيه بامداد
لحظه پايان گرفتگي كامل ( تماس چهارم ) : ساعت 10 و 20 دقيقه و 39 ثانيه
لحظه خروج كامل ماه از نيم سايه زمين : ساعت 11 و 18 دقیقه و 00 ثانیه پیش از نیمروز یکم بهمن 1397


مدت زمان گرفتگي كامل 1 ساعت و 01 دقيقه و 59 ثانيه
و زمان گرفتگي تمام سايه، شامل گرفتگي كامل و گرفتگي جزئي 3 ساعت و 16 دقيقه و 45 ثانيه

همچنین زمان گرفتگی نیم سایه ای 5 ساعت و 11 دقیقه و 30 ثانیه خواهد بود.

در کاشان خورشید در این روز حدودا در ساعت 7 و 9 دقیقه طلوع می کند. بنابراین با توجه به نور خورشید تشخیص گرفتگی نیم سایه ای هم چندان ساده نیست. همچنین ماه قبل از طلوع خورشید غروب می کند و فرصت مشاهده ماه گرفتگی جزئی را هم نمی دهد.


نگارش: ایرج صفایی


ماه گرفتگی نیم سایه ای Lunar Eclipseمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=340