گزارش تلویزیونی معرفی رصدخانه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۸ تاریخ : سه شنبه، 24 بهمن ماه ، 1396
موضوع : فيلم ها


    معرفی رصدخانه دانشگاه کاشان از شبکه دو سیما در برنامه "روز از نو" در سال 1388

دانلود فایل


مشاهده فیلم
https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/8104


گزارش تلویزیونی معرفی رصدخانه دانشگاه کاشان برنامه روز از نو 1388منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=294