پویانمایی ماه گرفتگی 11 بهمن 1396 تاریخ : سه شنبه، 17 بهمن ماه ، 1396
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


    پویانمایی ماه گرفتگی یازدهم بهمن 1396 توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان

دانلود فایل https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/8081/مشاهده:
https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/8081


ماه گرفتگی 11 بهمن 1396 Lunar Eclipse Super Moon 2018 January 31منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=293