تصویربرداری از ماه گرفتگی 11 بهمن 1396 تاریخ : پنجشنبه، 12 بهمن ماه ، 1396
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


    تصویربرداری از ماه گرفتگی یازده بهمن 1396 توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان


ماه گرفتگی 11 بهمن 1396 رصدخانه دانشگاه کاشان Lunar Eclipse Super Moonمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=292