راه اندازي سيستم كنترل رباتيك گنبد رصدخانه دانشگاه كاشان تاریخ : دوشنبه، 21 دي ماه ، 1388
موضوع : رصدخانه observatory


طرح كنترل رباتيك گنبد رصدخانه دانشگاه كاشان با همكاري شركت تكنولوژي سانتري فيوژ ايران پس از مدتي بهره برداري آزمايشي، به طور كامل راه اندازي شد.  
                                                                                     


طرح كنترل رباتيك گنبد رصدخانه دانشگاه كاشان با همكاري شركت تكنولوژي سانتري فيوژ ايران ( تسا ) پس از مدتي بهره برداري آزمايشي به طور كامل راه اندازي شد. در اين طرح كه براي اولين بار در ايران انجام گرفته است. يك سيستم رباتيك ، حركت گنبد رصدخانه  را كنترل نموده و به ازاي حركت هرچند خفيف تلسكوپ، گنبد حركت تلسكوپ را دنبال مي كند. از آنجا كه تلسكوپ اصلي رصدخانه دانشگاه كاشان قابليت كنترل از طريق كامپيوتر و اينترنت را دارا مي باشد. و حركت گنبد نيز وابسته به حركت تلسكوپ است. بنابراين مي توان رصدخانه را از طريق اينترنت كنترل نمود. اين قابليت شايد در رصدخانه هاي معمولي چندان لازم به نظر نرسد. اما لازم به ذكر است كه همه تلسكوپهاي فضايي و تعداد زيادي از رصدخانه هاي حرفه اي چنين قابليتي را دارا مي باشند. بنابراين در راستاي توسعه نجوم استفاده از چنين ساختاري اجتناب ناپذير مي نمايد.
طرح اوليه اين سيستم توسط ا.صفايي كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان ارائه و با همكاري بخش ابزاردقيق شركت تكنولوژي سانتري فيوژ ايران بر روي گنبد اين رصدخانه نصب و پس از چند ماه بهره برداري  آزمايشي، بطور كامل راه اندازي گرديد.
در حال حاضر گنبد با قطر 4/2 متري رصدخانه دانشگاه كاشان تلسكوپي به قطر 16 اينچ را در خود جاي داده است . درصورت ارتقاء پهناي باند اينترنت اين رصدخانه مي توان از اين مجموعه بصورت آنلاين از هر جاي دنيا بهره برداري نمود.


رصدخانه گنبد observatory domeمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=26