ساعت های آفتابی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان در وبسایت اطلس ساعت های آفت تاریخ : دوشنبه، 21 تير ماه ، 1395
موضوع : ساعت آفتابي


   هفت ساعت آفتابی از کارهای آقای ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان در وبسایت بین المللی Atlas of Sundials

وبسایت بین المللی اطلس ساعت های آفتابی پایگاهی است برای معرفی موقعیت مکانی، مشخصات و رائه تصاویر مجموعه ای از ساعتهی آفتابی کشورها که تاکنون هفت مورد از کار های آقای ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان به شرح زیر در آن ارائه گردیده است.

ساعت آفتابی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

لینک ساعت دانشگاه پیام نور آران و بیدگل در وبسایت جهانی Atlas of Sundial
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IR1
ساعت آفتابی میدان جلفای اصفهان

لینک ساعت میدان جلفای اصفهان در وبسایت جهانی Atlas of Sundial
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IR7
ساعت آفتابی پارک ائل گلی تبریز

لینک ساعت ائل گلی تبریز در وبسایت جهانی Atlas of Sundial
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IR10
ساعت آفتابی روستای استرک کاشان

لینک ساعت استرک کاشان در وبسایت جهانی Atlas of Sundial
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IR11

ساعت آفتابی پایانه مسافربری دریایی شهید حقانی بندرعباس

لینک ساعت در وبسایت جهانی Atlas of Sundial
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IR9

ساعت آفتابی استوانه ای

لینک ساعت در وبسایت جهانی
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IR12
ساعت آفتابی پارک مسافر سیرجان

لینک ساعت پارک مسافر سیرجان در وبسایت Atlas of Sundial
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IR14


ساعت آفتابی وبسایت بین المللی جهانی Atlas Sundialمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=254