تصویربرداری از دنباله دار کاتالینا تاریخ : چهارشنبه، 2 دي ماه ، 1394
موضوع : دنباله دارها


    تصویربرداری از دنباله دار کاتالینا (C2013 SU10 Catalina) در رصدخانه دانشگاه کاشان

بامداد روز چهارشنبه 2 دی 1394 از دنباله دار کاتالینا (C/2013 SU10 Catalina) در رصدخانه دانشگاه کاشان تصویر برداری شد. این تصاویر از پشت تلسکوپ اصلی رصدخانه با قطر دهانه 16 اینچ و با استفاده از دوربین عکاسی Canon 5D توسط ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان تصویربرداری شده است. دو تصویر از بین تصاویر انتخاب شده ولی بدون پردازش ارائه شده است. زمان نوردهی دو تصویر نیز متفاوت است. در تصویر نخست زمان نوردهی 120 ثانیه و در تصویر دوم با زمان نوردهی 70 ثانیه از این دنباله دار تصویربرداری شده است. گرچه طبق انتظار باید دنباله این جرم آسمانی واضح تر دیده شود اما از آنجا که طلوع دنباله دار کاتالینا از افق شرقی بوده و متاسفانه آلودگی نوری شهر کاشان خیمه ای از نور را در محدوده افق شرقی رصدخانه ایجاد می کند، دنباله چندان واضح نیست.
ستاره درخشانی که در هر دو تصویر در بالای هسته دنباله دار دیده می شود ستاره HIP69723 از صورت فلکی خوشه با قدر ظاهری حدود 8 است. در واقع این ستاره در زمان تصویربرداری در ناحیه مرکزی دم دنباله دار قرار گرفته بود. قدر مجموع دنباله دار در حال حاضر حدود 5 است. اما با توجه به گستردگی زاویه ای آن، تنها با تلسکوپ قابل مشاهده است.

آگاهی بیشتر در باره این دنباله دار


تصویربرداری دنباله دار کاتالینا رصدخانه دانشگاه کاشان C2013-SU10 Catalinaمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=230