کارگاه آموزشی ابزارهای رصدی 1392 برگزار شد. تاریخ : يكشنبه، 25 اسفند ماه ، 1392
موضوع : آموزش ها


    کارگاه آموزشی ابزارهای رصدی چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 در دانشگاه کاشان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که توسط آقای ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان ارائه گردید، شرکت کنندگان با تاریخچه ابزارهای رصدی و انواع آشکارسازها که در نجوم کاربرد دارد آشنا شدند. که از آن جمله اشاراتی به آشکارسازهای امواج گرانشی، آشکارسازهای نوترینو و آشکارسازهای اشعه کیهانی شد. سپس به دامنه فعالیت آشکارسازهای طیف الکترومغناطیس پرداخته شده و با توجه به کدری جو برای بسیاری از طول موجها در مورد رادیوتلسکوپ ها توضیح مختصری ارائه گردید. در ادامه با ساختار اپتیکی و مکانیکی تلسکوپها در بخش مرئی طیف الکترومغناطیس آشنا شدند. محاسبات و چگونگی ساخت تلسکوپ آماتوری همراه با نمایش فیلم ساخت تلسکوپ بخش پایانی این کارگاه آموزشی بود.


کارگاه آموزشی ساخت تلسکوپمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=179